Uzzini par BIS lietošanu valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros!

No 2020. gada iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu​ valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

VPVKAC pieejama informācija par sekojošiem BIS pakalpojumiem: publiskās sistēmas sadaļa “E-pakalpojumi”, publiskās sistēmas lietotāja darba vieta, palīdzība e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.

Šobrīd Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) ar VPVKAC noslēgti jau 34 sadarbības līgumi par klientu konsultēšanu BIS jautājumos, pirmais no tiem - ar Salas novada pašvaldību. Zemāk pieejama karte ar pašvaldībām, kurās jau šobrīd iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par BIS.

BVKB jau pērn uzsācis sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai sekmētu iedzīvotāju informēšanu par BIS lietošanu.