Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) šī gada maijā sāks degvielas drošības rezervju uzglabāšanas vietu pārbaudes Latvijas teritorijā, kopumā pārliecinoties par teju 817 tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas un benzīna kvalitāti un pieejamību valsts mēroga enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumā.

Šī gada 12. maija sēdē Ministru kabinets lēma vēl vairāk stiprināt elektrostaciju, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) ietvaros, uzraudzību, tostarp nosakot kārtību, kādā Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - BVKB) varēs pieņemt lēmumu par atbalsta izmaksas apturēšanu komersantam, ja tas nav nomaksājis Elektroenerģijas tirgus likumā minēto uzraudzības nodevu.

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, 2020. gadā pagarinot patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas termiņu līdz š.g.1. septembrim, lai iespēju robežās mazinātu Covid-19 ierobežošanas pasākumu negatīvo ietekmi uz būvniecības nozari.

Trīs mēnešu laikā Būvniecības valsts kontroles biroja turētajā vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) reģistrējušies 157 galvenie būvdarbu veicēji jeb ģenerāluzņēmēji. Reģistrēto būvlaukumu skaits ir divreiz lielāks, kas skaidrojams ar to, ka viens un tas pats ģenerāluzņēmējs strādā vairākos būvlaukumos.