Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir  informējis Rīgas pilsētas būvvaldi par BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas pieņemto lēmumu, ar kuru uz laiku apturēts būvspeciālista Arta Dzirkaļa sertifikāts ēku ekspertīzes jomā. Tas saistīts ar daudzfunkcionālā kompleksa “Z-Towers” ekspertīzi.

Piektdien, 21. februārī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notika jau ceturtais kompetences veicināšanas seminārs būvekspertiem. Tajā  bez BVKB uzstājās lektori no Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Kopš šā gada janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir veicis 12 pārbaudes elektrostacijās, kuru saražotā elektroenerģija tiek iepirkta obligātā iepirkuma (OI) ietvaros. Birojs pieņēmis pirmos lēmumus par tiesību atcelšanu elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros.

Šā gada 21. februārī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizē semināru būvekspertīzes jomā sertificētajiem būvspeciālistiem. Seminārs notiks biroja 1. stāva zālē Rīgā, K. Valdemāra ielā 157.

No 2020. gada februāra Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) ir jāiesniedz dati par trešās grupas būvju būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir vismaz 350 000 EUR. Lai nodrošinātu šo prasību, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir izstrādāta jauna funkcionalitāte, kas ļauj reģistrēt būvlaukumus VEDLUDB.