Noslēgušās apmācības būvvaldēm un būvniecības procesu kontrolējošajām institūcijām

Ir noslēgušās Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētās klātienes apmācības par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) būvvaldēm, institūcijām, kas pilda būvvaldes funkcijas un būvniecības procesu kontrolējošajām institūcijām. Apmācībām tika veidota 21 grupa, un kopumā tajās piedalījās 280 pārstāvji no 94 iestādēm.

Apmācības norisinājās no 2019. gada 21. maija līdz 27. jūnijam un tika organizētas sadarbībā ar BIS izstrādātāju SIA “Tieto Latvia”. Galvenais uzsvars tajās tika likts uz BIS jaunizstrādāto funkcionalitāti, kas saistīta ar būvniecības procesa uzraudzību, kā arī būvdarbu gaitas un nodošanas ekspluatācijā procesiem.

“Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības ir viena no mūsu prioritātēm. Esam gandarīti, ka apmācību dalībnieki augsti novērtē gan to norisi, gan saturu un lietderību, kas atspoguļots dalībnieku apmācību novērtējuma anketās,” norāda BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Apmācības tika organizētas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros. Visi apmācību materiāli un video ieraksti ir pieejami BIS portālā – www.bis.gov.lv (BIS projekti-Projekta informatīvie pasākumi un mācības), tādējādi arī citi interesenti, kuri nepiedalījās klātienes apmācībās, var iepazīties ar sistēmas funkcionalitāti.

Dažādas apmācības par BIS funkcionalitāti tiek organizētas arī ārpus projekta ietvara. Biroja pārstāvji regulāri piedalās semināros un dodas klātienes vizītēs pie sadarbības iestāžu pārstāvjiem, lai sniegtu atbalstu par jaunizveidotajām BIS iespējām. Kopumā 2018. un 2019. gadā ir sniegtas 69 apmācības 1347 pārstāvjiem. Darbs pie apmācībām joprojām turpinās un to skaits vēl pieaugs, lai uz 2020. gada 1. janvāri, kad BIS izmantošana būs obligāta, tās lietotāji justos ērti un prastu sistēmu izmantot.

BIS lietošanu paredz Būvniecības likuma grozījumi, kas nosaka, ka no 2020.gada janvāra visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentu aprite notiks tikai elektroniski minētajā sistēmā. BVKB organizētās un lietotājiem nodrošinātās apmācības, kas notiek paralēli BIS pilnveidei, ir priekšdarbi, lai tam sagatavotos.

Būvniecības informācijas sistēmas attīstība notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība (1.kārta)” (Nr.2.2.1.1./I/17/021) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320 / 28319189