Noslēgti 90 % līgumu ar komunikāciju tīklu uzturētājiem par BIS lietošanu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ar komunikāciju tīklu uzturētājiem jeb tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) ir noslēdzis 298 līgumus par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu. Tādējādi gandrīz 90% no visiem līgumiem, kas kopumā jānoslēdz ar pašvaldību būvvalžu norādītajiem TNI, ir stājušies spēkā, paužot to slēdzēju apņemšanos lietot BIS.

BIS ir vienota platforma visiem būvniecības procesa dalībniekiem. Tikai tad, kad tajā darbosies visi būvniecības procesa virzītāji, mēs varēsim pilnībā izbaudīt priekšrocības, ko sniedz būvniecības procesa digitalizācija - caurspīdīgums, ātrums, ērtums un drošība,” uzsver BVKB direktora pienākumu izpildītājs Uldis Jansons.

Atbilstoši pašvaldību būvvalžu sniegtajai informācijai par savā administratīvajā teritorijā strādājošajiem TNI, noslēdzamo līgumu skaits par BIS lietošanu starp BVKB un TNI šobrīd ir 346. Lai BIS izmantošanu tehnisko noteikumu izdevējiem padarītu ērtu un viņu vajadzībām atbilstošu, ir izveidota speciāla darba vieta un vide, kas pielāgota TNI funkciju veikšanai. Sistēmā tehnisko noteikumu izdevēji var komunicēt ar būvniecības procesā iesaistītajām personām, saņemt tehnisko noteikumu un projekta saskaņojumu pieprasījumus, izsniegt elektroniski tehniskos noteikumus, izskatīt ieceres dokumentāciju un elektroniski saskaņot to. Tāpat iespējams saņemt pieprasījumus un izsniegt atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai.

Ar Būvniecības valsts kontroles biroju noslēgtais sadarbības līgums par Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu ļauj, autorizējoties publiskajā portālā, elektroniski noformēt pieprasījumus tehnisko noteikumu un atzinumu saņemšanai. Tas veicinās būvniecības ieceres izskatīšanas un saskaņošanas termiņus, kas kopumā varētu paātrināt būvniecības procesus un reizē kalpotu kā labs instruments birokrātijas sloga mazināšanai,” norāda oktobrī līgumu par BIS lietošanu noslēgušās A/S “Rīgas siltums” valdes loceklis Uģis Osis.

Papildus pašvaldību būvvalžu norādītajiem TNI ir arī komunikāciju tīklu uzturētāji, ko pašvaldību būvvaldes nav atzīmējušas BIS. Šādos gadījumos pašvaldību būvvalžu nereģistrētie TNI lielākoties paši vēršas BVKB, lai noslēgtu līgumus par sistēmas lietošanu.

Atgādinām, ka ar 2020. gada 1. janvāri ikviens būvniecības administratīvais process būs uzsākams tikai elektroniski BIS, tāpēc BVKB aicina tehnisko noteikumu izdevējus, kas to vēl nav paguvuši, noslēgt sadarbības līgumus par BIS lietošanu, kā arī pašvaldības vēlreiz pārskatīt un, ja nepieciešams, papildināt savus tehnisko noteikumu izdevēju sarakstus BIS.
 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189