Būvkomersantiem nepilns mēnesis ikgadējās informācijas iesniegšanai

Būvkomersantiem līdz 31.augustam būvkomersantu reģistrā jāatjauno informācija par savu darbību iepriekšējā kalendāra gadā. Aicinām informāciju iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv!

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, iesniedzot ikgadējo informāciju:

*būvkomersanta neto apgrozījums un kopējie ieņēmumi jānorāda saskaņā ar gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā norādīto informāciju;

*valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā;

*būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, valsts nodevu var maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

Detalizēta informācija par ikgadējās informācijas iesniegšanu un pamācība iesniegšanai atrodama šeit.

Ar reģistriem saistītu jautājumu gadījumā aicinām zvanīt 62004010.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību specāliste
E-pasts:
elina.balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320