Atgādinājums par nodevas maksājumu elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzībai

No 2020. gada visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jāmaksā nodeva elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzībai.

Uzraudzības nodevas gada likme ir 0,40 eiro par katru uzstādītās jaudas kilovatu kārtējā kalendāra gada 1. janvārī (norādīta publiskā tirgotāja un elektroenerģijas ražotāja noslēgtajā līgumā).

Uzraudzības nodevas maksājums par kārtējā kalendārā gada periodu jāveic divās vienādās daļās, pirmo daļu iemaksājot līdz 1.aprīlim, otro – līdz 1.oktobrim.

Nodeva jāiemaksā Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Nr. LV20TREL1060120939910

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

  • elektrostacijas nosaukums
  • atrašanās vieta
  • uzstādītā jauda (kW)

Būvniecības valsts kontroles birojs lūdz maksājumus veikt par katru ražotājam piederošo elektrostaciju atsevišķi. Termiņā nesamaksātas uzraudzības nodevas gadījumā valsts atbalsta izmaksas tiks apturētas.