Vakances

Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas
iekšējās kontroles speciālists/-e
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • identificēt riskus, veikt to analīzi un sniegt priekšlikumus to novēršanai;
 • analizēt Biroja darbības rezultatīvos rādītājus, novērtēt darbības efektivitāti, sagatavot pārskatus un ziņojumus, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem;
 • veikt iekšējās pārbaudes, tajā skaitā nodrošināt ieteikumu un/vai neatbilstību izpildes kontroli un uzraudzību;
 • organizēt un piedalīties dienesta un disciplinārlietas izmeklēšanā, piedalīties komisijās un darba grupās, kā arī veikt citas procesuālas darbības, tajā skaitā izskatīt sūdzības par Biroja darbinieku rīcību;
 • sagatavot Biroja stratēģiju, darba plānu, publisko pārskatu, pretkorupcijas plānu, nodrošināt to uzraudzību, analīzi un izpildes kontroli, kā arī sagatavot nepieciešamos ziņojumus un atskaites.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kvalitātes vadībā, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā, vēlama pieredze iestādē vai uzņēmumā ar audita vai stratēģiskās vadības principiem;
 • zināšanas par kvalitātes vadības sistēmu izstrādi un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tos pienākumu veikšanā, izstrādāt iekšējos normatīvo aktu un dokumentu projektus, noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1115 līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas iekšējās kontroles speciālista/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 17.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 23.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas
datu analītiķis/-e
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi datu uzskaites un analīzes jautājumos, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • apkopot datus, veikt to analīzi plašākā tautsaimniecības kontekstā, veikt iegūto rezultātu novērtēšanu un pārraudzīt iegūto datu kvalitāti;
 • identificēt kļūdas vai nepilnības Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) un EazyBI iegūstot datus un gatavojot atskaites;
 • sagatavot publiskos pārskatus un  statistikās publikācijas;
 • izstrādāt prezentācijas un metodiskos materiālus savas kompetences jomā, kā arī veikt citus uzdevumus Biroja funkciju izpildes nodrošināšanai.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • viena gada pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • spēja apstrādāt liela apjoma informāciju, analizēt un apkopot informāciju, loģiski izklāstīt iegūtos rezultātus;
 • prasme analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju;
 • datu analīzes metožu un paņēmienu, nozares terminoloģijas un ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana;
 • spēja savlaicīgi un objektīvi izskatīt jautājumus, prasme organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1015 EUR līdz 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas datu analītiķa/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 17.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 23.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Informācijas sistēmu departamenta
Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas
sistēmu analītiķis/-e
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi informācijas sistēmu administrēšanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt Biroja pārziņā esošo Energoresursu informācijas sistēmu (turpmāk – Sistēmu) analīzi atbilstoši lietotāju vajadzībām un priekšlikumiem, kā arī normatīvā regulējuma grozījumiem;
 • sistematizēt informāciju par Sistēmu funkcionālo un tehnisko darbību;
 • apkopot informāciju par Sistēmu lietotāju pieteiktajām problēmām;
 • identificēt  kļūdas vai nepilnības, sagatavot atskaites par pieteiktajām un identificētajām problēmām, sniegt priekšlikumus identificēto problēmu novēršanai un Sistēmu pilnveidei;
 • veikt Sistēmu funkcionalitātes testēšanu;
 • līdzdarboties informācijas sistēmu nepieciešamo programmatūras izmaiņu tehniskās specifikācijas izstrādē, kā arī sistēmu/tehnoloģiju izstrādes un attīstības projektu īstenošanā.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, kas papildināta ar atbilstošām studijām;
 • vēlama viena gada profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • izpratne par informācijas sistēmu administrēšanu;
 • prasme sagatavot tehnisko dokumentāciju;
 • spēja strādāt intensīva darba režīmā;
 • analītiska domāšana, spēja identificēt problēmas un iniciēt alternatīvos risinājumus;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1015 EUR līdz 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas sistēmu analītiķa/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 23.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 29.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Informācijas sistēmu departamenta
Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas
pakalpojumu vadītājs/-a
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi pakalpojumu administrēšanā, uzturēšanā, pilnveidošanā un  attīstībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties Energoresursu informācijas sistēmu (turpmāk - Sistēmu) izstrādes, pilnveidošanas un uzturēšanas procesos;
 • sagatavot Sistēmu pilnveidošanas un uzturēšanas darbu plānu, regulāri to aktualizēt un kontrolēt to izpildi;
 • koordinēt Biroja kompetencē esošo pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas, pilnveides un attīstības procesus, nodrošinot to atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties pakalpojumu īstenošanas gaitā;
 • apzināt un apkopot Sistēmu lietotāju vajadzības;
 • koordinēt pakalpojumu īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību;
 • organizēt Sistēmu izmaiņu pieprasījumu izpildes procesu, veicot ietekmes novērtēšanu uz ārējiem normatīviem aktiem. Sagatavot izmaiņu pieprasījumu uzdevumus.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās, vadībzinībās vai līdzvērtīgi;
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze projektu vai pakalpojumu vadībā, kas saistīti ar  informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas procesu;
 • labas zināšanas par IT infrastruktūras uzturēšanu un informācijas sistēmu administrēšanu, konceptuālās un analītiskās spējas dažādu ar informācijas tehnoloģiju procesiem saistītu jautājumu risināšanā;
 • zināšanas par informācijas tehnoloģiju terminoloģiju, ar nozari saistītajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, kā arī profesionālo terminoloģiju svešvalodās;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • prasme organizēt un vadīt sanāksmes;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (sākot no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas pakalpojumu vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 13.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 17.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas
eksperts/-e (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi enerģētikas nozares eksperts un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā nosacījumu uzraudzībai, kontrolei un atbalstam;
 • veikt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma uzraudzību;
 • sagatavot normatīvajos aktos noteikto lēmumu, tajā skaitā saistībā ar valsts nodevu, projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli;
 • sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā;
 • vēlama praktiskā pieredze enerģētikas jomā;
 • pieredze ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1209 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 17.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 24.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas 
juriskonsults/-e 
(2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi jurists ar zināšanām enerģētikas nozarē un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • patstāvīgi veikt elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli;
 • veikt nodaļā izstrādāto dokumentu projektu pirmspārbaudi (atbilstība normatīvo aktu prasībām);
 • interpretēt normatīvo aktu piemērošanu, un veikt nodaļas darbību reglamentējošo normatīvo aktu, vadlīniju un metodisko materiālu izstrādi, tajā skaitā sniegt atzinumus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vēlama divu gadu pieredze jurista amatā un vēlama pieredze enerģētikas nozarē;
 • prasme pielietot juridisko terminoloģiju un noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām;
 • prasme orientēties enerģētikas nozares normatīvajos aktos, prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas, izstrādāt dokumentu projektus;
 • zināšanas par administratīvo procesu iestādē;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1209 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas juriskonsulta/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 27.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Energoresursu kontroles departamenta
Energoefektivitātes kontroles
nodaļas
eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi eksperts energoefektivitātes uzraudzības jomā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības energoefektivitātes uzraudzības funkciju izpildei;
 • sagatavot normatīvajos aktos noteikto lēmumu, tajā skaitā saistībā ar energoefektivitātes nodevu, projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli;
 • sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā;
 • vēlama pieredze enerģētikas jomā;
 • pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • spēja analizēt un apkopot informāciju, loģiski izklāstīt iegūtos rezultātus;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1209 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 17.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 24.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Energoresursu kontroles departamenta 
Energoefektivitātes kontroles nodaļas 
juriskonsults/-e 
(2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi jurists ar zināšanām enerģētikas nozarē un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot administratīvo aktu projektus un dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās;
 • patstāvīgi veikt normatīvajos aktos noteikto energoefektivitātes pienākumu uzraudzību un kontroli;
 • veikt nodaļā izstrādāto dokumentu projektu pirmspārbaudi (atbilstība normatīvo aktu prasībām);
 • interpretēt normatīvo aktu piemērošanu, un veikt nodaļas darbību reglamentējošo normatīvo aktu, vadlīniju un metodisko materiālu izstrādi, tajā skaitā sniegt atzinumus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vēlama divu gadu pieredze jurista amatā un vēlama pieredze enerģētikas nozarē;
 • zināšanas par administratīvo procesu iestādē;
 • prasme orientēties enerģētikas nozares normatīvajos aktos, prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas, izstrādāt dokumentu projektus;
 • prasme pielietot juridisko terminoloģiju un noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas prasmes;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1209 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas juriskonsulta/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 27.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Informācijas sistēmu departamenta 
Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas

projekta vadītājs/-a (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Ja Tava pieredze  informācijas sistēmu attīstībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības procesu un informācijas sistēmu, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt būvniecības procesu un informācijas sistēmas projekta (turpmāk tekstā – Projekts) ieviešanu, plānojot un organizējot projektā veicamos darbus, kontrolējot un nodrošinot projekta rezultatīvo rādītāju izpildi un nodrošinot projektu vadības labās prakses metodes, standartus un kvalitātes principus;
 • sagatavot un aktualizēt projekta finansēšanas plānu, kontrolēt un nodrošināt tā izpildi;
 • risināt aktuālos projekta jautājumus, identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties projekta realizācijas gaitā, sagatavot nepieciešamās izmaiņas projekta dokumentācijā un veikt to saskaņošanu ar iesaistītajām institūcijām;
 • sagatavot un iesniegt kompetentajās institūcijās projekta atskaites un pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, prezentēt projekta rezultātus iesaistītajām personām un institūcijām;
 • pārraudzīt Projekta koordinatora darbu, kontrolēt uzdoto darbu izpildes termiņus un kvalitāti, koordinēt projekta īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību, nodrošināt projekta publicitātes prasību ievērošanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība, kas saistīta ar informāciju tehnoloģijām, vadībzinībās, tiesību zinībās vai līdzvērtīgi.
 • praktiskā darba pieredze Eiropas fondu finansētu projektu ieviešanā, tajā skaitā vismaz viena informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares projekta  vadībā;
 • zināšanas par informācijas tehnoloģiju terminoloģiju, ar nozari saistītajiem normatīvajiem aktiem un standartiem;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1382 EUR līdz 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 17.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 24.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Juridiskās nodaļas
vecākais/-kā juriskonsults/-e 
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja pārzini administratīvo, administratīvo pārkāpumu un tiesvedības procesu un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt lietas par Biroja struktūrvienību apstrīdētajiem lēmumiem, sagatavot lēmumu projektus, kā arī izskatīt lietas par Biroja pārsūdzētajiem lēmumiem;
 • sagatavot ar tiesvedību saistītos dokumentu projektus, sūdzības administratīvajās lietās, administratīvo pārkāpumu lietās, civillietās un krimināllietās;
 • izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus, tajā skaitā lēmumu projektus;
 • izvērtēt un sagatavot Biroja kompetencē ietilpstošajās jomās noslēdzamo līgumu un līgumu grozījumu projektus;
 • pārstāvēt Biroja intereses tiesvedības procesos, kā arī juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādes un citās institūcijās.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē; vismaz divu gadu pieredze jurista amatā, vēlama pieredze enerģētikas un būvniecības nozarē;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze administratīvo lietu un administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī lēmumu projektu sagatavošanā;
 • spēja un prasme  pārstāvēt  iestādi tiesā;
 • augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte un labas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
 • prasme noskaidrot un vērtēt lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī spēja juridiski argumentēt izdarītos secinājumus;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1052 līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Juridiskās nodaļas vecākā/-ās juriskonsulta/-es konkursam” līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 27.jūlijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.