Vakances

Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas
pakalpojumu vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi pakalpojumu administrēšanā, uzturēšanā, pilnveidošanā un attīstībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • kordinēt Biroja kompetencē esošo pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas, pilnveides un attīstības procesus, nodrošinot to atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties pakalpojumu īstenošanas gaitā;
 • sniegt energoresursu informācijas sistēmu  (turpmāk – ERIS) lietotājiem nepieciešamo atbalstu, apzināt un apkopot ERIS lietotāju vajadzības;
 • koordinēt pakalpojumu īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību, ERIS biznesa prasību definēšanu;
 • sagatavot EIS pilnveidošanas un uzturēšanas darbu plānu, regulāri to aktualizēt un kontrolēt to izpildi, veikt lietotāju informēšanu par aktualitātēm.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās, vadībzinībās vai līdzvērtīgi;
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze projektu vai pakalpojumu vadībā, kas saistīti ar  informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas procesu;
 • labas zināšanas par IT infrastruktūras uzturēšanu un informācijas sistēmu administrēšanā;
 • informācijas tehnoloģijas terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi  iesūtīt vai iesniegt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas pakalpojumu vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 4.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis  ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Energoresursu kontroles departamenta Naftas produktu kontroles nodaļas
vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja Tava pieredze enerģētikas nozarē palīdzēs radīt modernu un efektīvu naftas produktu kontroli un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas un tajā nodarbināto darbu;
 • nodrošināt naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojuma iepirkuma organizēšanu un administrēšanu;
 • nodrošināt naftas produktu kvalitātes uzraudzības administrēšanu;
 • nodrošināt ogļūdeņražu meklēšanas, ogļūdeņražu izpētes un ieguves licenču administrēšanu un licenču laukumu noteikšanai izvērtēšanu, tajā skaitā komersantu uzraudzību, kā arī licencēšanas konkursa organizēšanu;
 • nodrošināt iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, metodiskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā;
 • vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • enerģētikas nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1458 EUR līdz 1917 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi  iesūtīt vai iesniegt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Energoresursu kontroles departamenta Naftas produktu kontroles nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 4.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis  ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas
vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja Tava pieredze enerģētikas nozarē palīdzēs radīt modernu un efektīvu energoresursu kontroli un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas un tajā nodarbināto darbu;
 • nodrošināt lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoauditu un energopārvaldības uzraudzību;
 • nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, enerģijas ietaupījumu kataloga un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistra izstrādi, administrēšanu un pilnveidi;
 • nodrošināt energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildes uzraudzību valsts iestādēs un pašvaldībās un brīvprātīgo vienošanos slēgšanu un pārraudzību;
 • nodrošināt iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, metodiskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā;
 • vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • enerģētikas nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1458 EUR līdz 1917 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi  iesūtīt vai iesniegt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 4.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas
vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja Tava pieredze enerģētikas nozarē palīdzēs radīt modernu un efektīvu energoresursu kontroli un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas un tajā nodarbināto darbu;
 • nodrošināt valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā nosacījumu uzraudzību, kontroli un atbalstu;
 • nodrošināt valsts atbalsta energoietilpīgiem apstrādes uzņēmumiem uzraudzību, kontroli un atbalstu;
 • nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma uzraudzību;
 • nodrošināt iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, metodiskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi.
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā;
 • vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • enerģētikas nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas prasmes, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1458 EUR līdz 1917 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi  iesūtīt vai iesniegt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2020.gada 4.martam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 10.martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas 
datu analītiķis/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi datu uzskaites un analīzes jautājumos, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

 • apkopot datus, veikt to analīzi plašākā tautsaimniecības kontekstā, veikt iegūto rezultātu novērtēšanu un pārraudzīt iegūto datu kvalitāti;
 • identificēt kļūdas vai nepilnības Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) un EazyBI, iegūstot datus un gatavojot atskaites;
 • sagatavot publiskos pārskatus un  statistikas publikācijas;
 • izstrādāt prezentācijas un metodiskos materiālus savas kompetences jomā, kā arī veikt citus uzdevumus Biroja funkciju izpildes nodrošināšanai.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • viena gada pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • spēja apstrādāt liela apjoma informāciju, analizēt un apkopot informāciju, loģiski izklāstīt iegūtos rezultātus;
 • prasme analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju;
 • datu analīzes metožu un paņēmienu, nozares terminoloģijas un ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana;
 • spēja savlaicīgi un objektīvi izskatīt jautājumus, prasme organizēt savu darbu;
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1015 EUR līdz 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas datu analītiķa/-es amata konkursam” līdz 2020.gada 9.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2020.gada 16.martam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.