Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

Būvniecības valsts kontroles birojam trauksmes ziņojumus iespējams nodot:

  • uz oficiālo pasta adresi (K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV – 1013);
  • uz  oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv;
  • klātienē (mutvārdos vai rakstiski).