Publisku ēku ekspluatācijas kontrole

Ko pārbauda BVKB būvinspektori?

Jūsu, Latvijas iedzīvotāju un viesu drošībai BVKB nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.

Ekspluatācijas kontrolē fiksētais tiek norādīts atzinumā, kurā tiek sniegts būvinspektora vērtējums par ēkas būtiskajām prasībām:

  • ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte;

  • lietošanas drošība un vides pieejamība;

  • patvaļīga būvniecība.

Ja, novērtējot ēkas atbilstību mehāniskās stiprības, stabilitātes un lietošanas drošības, vides pieejamības prasībām, tiek konstatētas iespējamas neatbilstības ugunsdrošības, higiēnas, veselības un vides aizsardzības prasībām, par tām tiek informētas sadarbības iestādes (VUGD, VI, VVD).

Pārbaudes laikā būvinspektors izskata būvniecības un ekspluatācijas dokumentāciju, tajā skaitā ēkai veikto tehnisko apsekošanu. 

Atzinums par publiskas ēkas ekspluatācijas drošumu un konstatēto patvaļīgo būvniecību tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmā.

BVKB piekritīgo publisko ēku saraksts*
*publiskās ēkas, kuru platība ir 1000 m2 un vairāk

Plānotie ekspluatācijas kontroles objekti 2020. gadā