Naftas produktu uzraudzība un kontrole

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

  1. pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas – organizē iepirkumu drošības rezervju pakalpojumam valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei un administrē šo pakalpojumu;
  2. administrē valsts nodevu par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu;
  3. ir naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) pārzinis;
  4. izsniedz licences ogļūdeņražu meklēšanai, ogļūdeņražu ieguvei un izpētei, un uzrauga to nosacījumu izpildi;
  5. veic ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu administratīvo pārraudzību.

Normatīvie akti:
Enerģētikas likums

Mobilizācijas likums 

Likums “Par nodokļiem un nodevām

Likums “Par akcīzes nodokli

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Likums “Par zemes dzīlēm

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā

Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr. 218 “Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu

Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība