IV ceturkšņa būvvalžu sanāksme

×

Statusa ziņojums

Pieteikšanās pasākumam ir slēgta

2019. gada 6. decembrī BVKB notika IV ceturkšņa pašvaldību būvvalžu sanāksme.  

Pasākuma prezentācijas:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Kontroles departamenta darbības rezultāti

Valsts vides dienests

Par Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumiem
Būvniecības atkritumu aprite un ar to saistītie vides aizsardzības pārkāpumi

Veselības inspekcija

Veselības inspekcijas aktualitātes higiēnas novērtēšanā būvniecībā

Valsts darba inspekcija

Aktuālie jautājumi darba tiesību un darba aizsardzības jomā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu kontrole sadarbībā ar būvvaldēm