Informatīvie semināri


2020. gada informatīvo semināru materiāli:

Seminārs "Ekspertīzes pārbaudes ietvars: būvizstrādājumi, ugunsdrošība un konstatētās neatbilstības" 21.02.

Būvspeciālistu sertificēšana būvekspertīzes specialitātē: rezultāti un izaicinājumi (M.Kavosa, BVKB)
Izmaiņas normatīvajā regulējumā ekspertīzes veikšanas kārtībā. Būtiskākais par būvekspertīzes atzinuma pamatotību (L.Putnika, BVKB)
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole (K.Kamerāde, PTAC)
Ugunsdrošības pasākuma pārskata pārbaudes ietvars (D.Lagzdiņš, VUGD)


2019. gada informatīvo semināru materiāli:

Seminārs “Biežāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības procesā” (15.11.)


Informatīvais buklets/pamācība par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) tehnisko noteikumu izdevējiem, būvniecības procesa ierosinātājiem un dalībniekiem (25.11.2019.)


Informatīvs materiāls izglītojošiem vebināriem un semināriem "Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju iespējas":

Seminārs “Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība” 1.11.


Seminārs “Aktualitātes būvekspertīzes jomā: ārvalstnieki, BIS un ekspertīzes gaitas dokumentēšana” 20.09.

Seminārs “Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība” 6.09.


Seminārs "Ekspertīžu veikšanas kārtība: apjoms, komandas izveide, būvakustika" 19.06.


Seminārs "Biežāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības un atjaunošanas procesā


Klātienes apmācības būvvaldēm par Būvniecības informācijas sistēmas būvdarbu gaitas un nodošanas ekspluatācijā pilnveidi (2019. gada 21. maijs – 18. jūnijs)

Apmācību materiāli:

Apmācību slaidi

Apmācību video:

1. Ievads apmācībās par Būvniecības informācijas sistēmu – Būvdarbu gaitas un nodošanas ekspluatācijā pilnveide

2. Izmaiņas TNI uzstādījumos un Iestādes lietotāju grupās

3. Būvdarbu žurnāli


2018. gada informatīvo semināru materiāli:

 

Video ieraksti:

 1. Ievads un līgums
 2. Tehniskie noteikumi
 3. Elektroniskā saskaņošana​

​​Video ieraksti:

 1. Ievads un vispārīgi jautājumi
 2. Tehniskie noteikumi
 3. Ieceres iesniegums
 4. Būvniecības ieceres dokumentācija (projekts)
 5. Ieceres saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
 6. Ieceres iesniegšana būvvaldē
 7. Projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
 8. Izmaiņas būvatļaujā

12.06.2018. Klātienes apmācības būvvaldēm par Būvniecības informācijas sistēmas BIS jauno funkcionalitāti

Apmācību slaidi

Video ieraksts

25.05.2018. Informatīvais seminārs "Biežāk uzdotie jautājumi būvobjektā"


 

2017. gada informatīvo semināru materiāli:

2016. gada informatīvo semināru materiāli: