ES fondi

 

Informācija par ES fondu administrēšanas sistēmu Latvijā ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv