Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

  1. nodrošina energoefektivitātes monitoringu, uztur energoefektivitātes monitoringa sistēmu, kā arī uzskaita enerģijas ietaupījumu;
  2. administrē energoefektivitātes pienākumu shēmu;
  3. izstrādā un uztur enerģijas ietaupījumu katalogu;
  4. uzrauga energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildi valsts iestādēs un pašvaldībās;
  5. slēdz brīvprātīgās vienošanās ar komersantus pārstāvošām organizācijām, komersantiem un pašvaldībām par energoefektivitātes uzlabošanu un pārrauga to izpildi;
  6. uztur uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru un administrē iesniegtos pārskatus;
  7. izstrādā un uztur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistru;
  8. nodrošina lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes kontroli un ziņojumu par veiktajiem pasākumiem apkopošanu;
  9. administrē energoefektivitātes nodevu.

Normatīvie akti:

Energoefektivitātes likums
Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi
Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu
Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi