Darba uzdevumi pasūtījumiem EIS (Elektroniskās informācijas sistēmas) katalogosVienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde un pilnveidošana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.80.20 "Uz PostgreSQL, .Net, ElasticSearch, WebServices balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana" 

Tehniskā specifikācija 11.02.2020.