Ceturkšņa tikšanās 2020

BVKB 2020. gadā plāno turpināt tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm, lai kopīgi izrunātu būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegtu metodisko atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē piesaistām BVKB sadarbības partnerus, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un sniegtu informāciju saskaņā ar būvvalžu uzdotajiem jautājumiem. 
Pirmā pusgada būvvalžu sanāksme