Ceturkšņa tikšanās 2019

BVKB 2019. gadā plāno četras ceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm, kurās kopīgi izrunāt būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegt metodisko atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē piesaistām BVKB sadarbības partnerus, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un sniegtu informāciju saskaņā ar būvvalžu uzdotajiem jautājumiem. 

Vairāk informācijas par sanāksmēm 2019. gadā:

Pirmā ceturkšņa būvvalžu sanāksme
Otrā ceturkšņa būvvalžu sanāksme
Trešā ceturkšņa būvvalžu sanāksme
Ceturtā ceturkšņa būvvalžu sanāksme