Būvniecības nedēļa

 

Būvniecības dienas 2018: Diskusijas nozares izaugsmei.

Pasākums norisinājās š.g. 11.-12.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Plašāka informācija par pasākumu atrodama šeit.

Būvniecības nedēļa 2017 norisinājās 18.-21.aprīlī. Četru dienu garumā Latvijas būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki un eksperti, politikas veidotāji, izglītības, valsts iestāžu un organizāciju pārstāvji kopā ar ārzemju ekspertiem diskutēja par būvniecības politikas, būvnormatīvu, būvniecības izglītības un citām aktualitātēm nozarē. 

Būvniecības nedēļas 2016 mērķis bija informēt visus būvniecības procesa dalībniekus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas par būvniecības politikas, normatīvā regulējuma un standartizācijas aktualitātēm Eiropā un Latvijā, kā arī par citām nozarei aktuālām tēmām, tajā skaitā Nacionālo renovācijas stratēģiju, energoefektivitātes pasākumiem pieejamo finansējumu un izaicinājumiem jauno speciālistu sagatavošanai būvindustrijas vajadzībām.

Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa 2015 bija pirmais šāda veida notikums Latvijā un Eiropas Savienībā. Dažādu pasākumu ietvaros tika pārrunāti Eiropas Komisijas izstrādātās Stratēģijas būvniecības nozares ilgtspējīgai konkurencei „Būvniecība 2020” īstenošanas aspekti. Būvniecības nedēļas ietvaros gan iedzīvotājiem, gan būvuzņēmējiem, gan valsts pārvaldes darbiniekiem bija iespēja diskutēt par izaicinājumiem būvniecības nozares normatīvā regulējuma sakārtošanā un izpildījuma uzlabošanā.

Sīkāka informācija atrodama šeit: