Būvkomersanti, kas veic ekspertīzes

Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās ekspertīzes darbības sfērās, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā.

Būvkomersantu reģistrā reģistrētie komersanti, kas veic ekspertīzes:

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze

Ēku būvprojektu konstrukciju ekspertīze

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze

Pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze

Ceļu būvprojektu ekspertīze

Tiltu būvprojektu ekspertīze

Meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze

Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze

Dzelzceļa sliežu ceļa būvprojektu ekspertīze

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze

Ēku ekspertīze

Hidrotehnisko būvju ekspertīze

Ceļu ekspertīze

Tiltu ekspertīze

Meliorācijas sistēmu ekspertīze

Dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze

Elektroietaišu ekspertīze

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze

Pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze

Saldēšanas sistēmu ekspertīze

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze