Būves ekspluatācija

Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Būvniecības likums papildus noteic, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskām prasībām.

Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam tā jāsakārto vai jānojauc. Būvdarbi veicami, uzsākot būvniecības procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Publiskas ēkas ekspluatācijas laikā, lai nodrošinātu otrās vai trešās grupas publiskas ēkas atbilstību ēkai noteiktajām būtiskajām prasībām, ēkas īpašniekam ir pienākums ne reizi kā 10 gados veikt ēkas tehnisko apsekošanu.