Jaunumi

 

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību, valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un Ministru kabineta ieviestajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina būvuzņēmējus veikt virkni pasākumus.

BŪVUZŅĒMĒJIEM

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka enerģijas sadales un enerģijas mazumtirdzniecības komersantiem, kuru pārdotais elektroenerģijas apjoms saistību perioda kārtējā gadā ir vismaz 10 GWh, līdz 2020. gada 31. martam birojam jāiesniedz precizēts energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plāns.

No 2020. gada visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jāmaksā nodeva elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzībai.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.