Jaunumi

 

Būvvalžu pārstāvji, autoruzraugi, būvuzraugi un būvdarbu vadītāji tiek aicināti līdzdarboties Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) izstrādē, piedaloties BIS funkcionalitātes pilnveides biznesa prasību specificēšanas darba grupās, lietotājstāstu saskaņošanā un jaunizstrādātās funkcionalitātes testēšanā. Visas projekta aktivitātes notiek attālināti.

Astoņi no desmit aktīvajiem būvkomersantiem pēdējā gada laikā ir izmantojuši iespēju Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistru sadaļā iesniegt ikgadējās informācijas iesniegumu.

Otrs visbiežāk izmantotais pakalpojums ir iesniegums būvkomersanta reģistrācijai – to norādījuši 30% būvkomersantu.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) izsludinājis iepirkumu par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu 2021. gadam. Kopējais nepieciešamais rezervju apjoms ir 370 500 tonnas, kas atbilst 90 dienu degvielas kopējā importa daudzumam. Paredzamā iepirkuma līgumcena ir 16 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).