Vadība

 

Māris Demme
Būvniecības valsts kontroles biroja direktora vietnieks, 
Kontroles departamenta direktors

1994.gadā ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu mehānikā Rīgas Tehniskajā universitātē. Zināšanas papildinājis Rīgas Biznesa skolā, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes tālākizglītības centrā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā u.c. M.Demme valsts pārvaldē nostrādājis vairāk nekā divdesmit gadu, ieņemot vadošus ar būvniecības jomu saistītus amatus.