Vadība

Svetlana Mjakuškina
Būvniecības valsts kontroles biroja direktore 

2006.gadā Biznesa augstskolā “Turība” ieguvusi ekonomista kvalifikāciju, bet 2008.gadā ieguvusi maģistra grādu visaptverošajā kvalitātes vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Pašlaik studē RTU doktorantūrā.

Ieņemot vadošus amatus valsts pārvaldē vairāk nekā desmit gadus, guvusi pieredzi un  izpratni par kvalitātes un drošības aspektiem,  īpaši par būvizstrādājumu uzraudzību tirgū un būvlaukumos. Ieguvusi starptautisku pieredzi kā eksperte piedaloties Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstu tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšanas projektos, ES administratīvās sadarbības darba grupās (ADCO) būvizstrādājumu jomā un pildot tehniskā eksperta funkcijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā. 

Māris Demme
Būvniecības valsts kontroles biroja direktora vietnieks, 
Kontroles departamenta direktors

1994.gadā ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu mehānikā Rīgas Tehniskajā universitātē. Zināšanas papildinājis Rīgas Biznesa skolā, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes tālākizglītības centrā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā u.c. M.Demme valsts pārvaldē nostrādājis vairāk nekā divdesmit gadu, ieņemot vadošus ar būvniecības jomu saistītus amatus.

 

Uldis Jansons
Būvniecības valsts kontroles biroja direktora vietnieks,
Būvniecības informācijas sistēmas departamenta direktors