Jaunumi

 

2018. gada 11. decembrī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) pieredzes apmaiņas vizītē ieradās pārstāvji no Baltkrievijas Republikas valsts būvniecības kontroles iestādes. Vizītes mērķis – iepazīties ar Latvijas būvniecības jomas regulējumu, institucionālo sistēmu, nozares standartiem, iesaistīto iestāžu funkcijām un būvinspektoru darba ikdienu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ceļā uz efektīvu, digitālu, centralizētu un klientiem aizvien ērtāku un pieejamāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu turpina projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanu.

2018. gada 6. decembrī plkst. 10:00 Būvniecības valsts kontroles birojā notika IV ceturkšņa būvvalžu sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā bija jautājumi par izmaiņām 2019. gadā būvspeciālistu sertificēšanas jomā, par ģeotehnisko izpēti, par liftu atbilstības novērtēšanu, par tehnisko noteikumu izsniegšanu Valsts vides dienestā, kā arī ar Būvniecības informācijas sistēmas attīstības gaitu, datu kvalitāti saistīti jautājumi. Notika arī apmācības par Būvniecības informācijas sistēmas jaunizveidoto funkcionalitāti - būvniecības ieceres e-saskaņošanu.

Valsts kontroles lietderības revīzijas “Vai privātmāju būvniecības uzraudzība ir būvētāju sabiedrotais?” secinājumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) darbību par laika posmu līdz 2017. gada decembrim norāda uz uzlabojumu nepieciešamību, tomēr jāatzīmē, ka 2018. gada laikā sistēma ir būtiski pilnveidota.
 
2018. gada 5. decembrī publiskotās Valsts kontroles lietderības revīzijas secinājumi attiecas uz laiku  no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

2018. gada 11. decembrī plkst. 10.00 Būvniecības valsts kontroles birojā Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, notiks informatīvais seminārs "Publisko ēku ekspluatācijas kontrole".

Darba kārtībā būs šādi jautājumi: