Jaunumi

 

Kopš savas darbības uzsākšanas 2014.gada rudenī un publisko ēku uzraudzības nodošanas Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atbildībā ir pārbaudīta aptuveni trešā daļa no ekspluatācijā esošiem BVKB  piekritīgiem objektiem. Savukārt ar 2015. gada jūliju  būvdarbu kontrole nodrošināta 1345 būvobjektos. 2016. un 2017. gados pastiprināta uzmanība BVKB pārbaudēs tika pievērsta izglītības iestāžu ēku drošumam.

 

Informējam, ka Būvniecības valsts kontroles birojs 2017.gada 20.decembrī, plkst.10.00 organizē šī gada pēdējo pašvaldību būvvalžu ceturkšņa sanāksmi.

 

Par dalību sanāksmē un būvvaldes deleģēto pārstāvi (-jiem)(ne vairāk kā 2 pārstāvji no vienas būvvaldes), norādot būvvaldes pārstāvja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, lūdzam informēt līdz šā gada 15.decembrim uz elektroniskā pasta adresi: Jolanta.Ansmite@bvkb.gov.lv

 8. novembrī satiec arī BVKB ekspertus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra seminārā par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā:

  •  
  • 1 of 65
  • "