Skolēnu brīvlaikā ekspluatācijā pieņemtas 13 izglītības iestādes

Laikā, kad Latvijas skolās ilga skolēnu brīvlaiks, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ekspluatācijā pieņēmis 13 izglītības iestādes, bet septiņām veicis pirmreizējo apsekošanu pēc to nodošanas ekspluatācijā.

Izglītības iestāžu apsekošana kā BVKB prioritāte tika noteikta jau 2018. gadā. Tās ietvaros BVKB būvinspektori gan pieņem ekspluatācijā no jauna būvētas un pārbūvētas ēkas, gan arī pārbauda jau uzbūvētas un ekspluatācijā nodotas izglītības iestādes. Aptvertas tiek gan vispārizglītojošās skolas, gan sporta, mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, universitātes un pētniecības centri.

No jūnija līdz augusta beigām ekspluatācijā tika pieņemtas 13 izglītības iestāžu ēkas. Uzbūvēta jauna skolas ēka Ādažos, jaunu mācību korpusu ieguvusi Siguldas valsts ģimnāzija, tāpat uzcelta jaunbūve Latvijas starptautiskajai skolai Piņķos. Lielākoties veikti pārbūves darbi, bet divās izglītības iestādēs īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti un vēl divām izveidotas moduļu tipa piebūves. Kopš gada sākuma līdz augusta beigām ekspluatācijā pieņemtas 27 izglītības iestādes, kas ir par 37% vairāk, nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada.

Savukārt no 2332 BVKB ekspluatācijas uzraudzībā esošajām izglītības iestādēm laika posmā no jūnija līdz augusta beigām pirmoreiz klātienē tika apsekotas septiņas. Divas no tām atzītas kā teicamā vai labā stāvoklī esošas, četrās jāuzlabo drošība, jo konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu, bet vienā ekspluatācija jāpārtrauc. Kopš gada sākuma apsekotas 29 izglītības iestādes, no kurām 6 ir teicamā vai labā stāvoklī, 19 – drošība jāuzlabo, bet 4 netiek ekspluatētas vai arī ekspluatācija ir jāpārtrauc.

Izglītības iestāžu tehniskais stāvoklis joprojām ir tālu no pilnības – lielākajā daļā apsekoto ēku konstatēti trūkumi. Situāciju var mainīt vienīgi to īpašnieku apziņa un atbildība – nepieciešams savlaicīgi ieplānot darbus un tiem nepieciešamo finansējumu, lai attiecībā uz drošību nepieļautu nekādas atkāpes no prasībām,” secina BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320 / 28319189