Deglava ielas tiltu pilnībā atvērt satiksmei varēs pēc bojāto konstrukciju nostiprināšanas

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvaldu, ievērojot nosacījumus, var atvērt sabiedriskajam transportam, taču atļaut visa veida transporta kustību varēs tikai tad, kad tiks nostiprinātas bojātās tilta konstrukcijas.

Lai tas notiktu, būvdarbu veicējam būs jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, un jāsaņem Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atļauja nostiprināšanas darbu veikšanai.

Taču sabiedriskā un operatīvā transporta kustība, ievērojot braukšanas ātruma ierobežojumu līdz 20 km/h un attāluma intervālu starp transportlīdzekļiem vismaz 30 metri, ir pieļaujama jau tagad. Tas tika nolemts piektdien, 2. maijā, kopīgi tiekoties BVKB, Deglava iela satiksmes pārvada projektētājam SIA “Inženierbūve”, Valsts policijai, kā arī Rīgas domes, Rīgas domes Satiksmes departamenta un SIA “Rīgas satiksme” pārstāvjiem.

Jau informēts, ka otrdien, 30. aprīļa vakarā BVKB saņēma Rīgas domes Satiksmes departamenta iesniegto tehniskās apsekošanas atzinumu. Tas tika operatīvi izvērtēts, kam sekoja visu pušu kopīga tikšanās.

Tilta būvniecības darbi tika apturēti pēc tam, kad Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), aprīļa sākumā veicot būvdarbu kontroli, konstatēja pārvada nesošo konstrukciju bojājumus. Tā kā bojājumu novēršana pilnā apjomā izstrādātā būvprojekta ietvaros nebija paredzēta un BVKB neguva pierādījumus konstrukcijas drošumam, tas pieņēma lēmumu apturēt būvdarbus.

Atsākt būvdarbus varēs, kolīdz būs izstrādātas būvprojekta izmaiņas un tām veikta ekspertīze normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320