53% būvkomersantu ikgadējo informāciju reģistram iesnieguši BIS portālā

No visiem aktīvajiem būvkomersantiem, kas šogad jau noformējuši ikgadējo iesniegumu būvkomersantu reģistram, 53% tam izmantojuši Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Šo kanālu vairāk izmantojuši mazie uzņēmumi - 56% gadījumu, mazāk aktīvi BIS e-pakalpojuma izmantotāji ir vidējie uzņēmumi - 54%, kamēr lielie uzņēmumi iesniegumu BIS noformējuši 47% gadījumu.

Papildus tam 10% iesniegumu būvkomersantu reģistram sagatavojuši elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu e-pastu, bet 3% - portālā Latvija.lv. Pa pastu iesniegumu sūtījuši 18%, savukārt klātienē Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) to iesnieguši 16%. Šādu statistiku apliecina BVKB šā gada martā un aprīlī veiktā elektroniskā aptauja, kuras mērķis bija apkopot būvkomersantu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem ikgadējās informācijas iesniegšanas būvkomersantu reģistrā pakalpojumam.

Aptauja veikta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā Eiropas Sociālā fonda  projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ietvaros. Jau vēstīts, ka projekts paredz vairākās valsts iestādēs īstenot atsevišķu publisko pakalpojumu izpēti, lai nodrošinātu ātrāku, efektīvāku un uz klientu ērtībām vērstu digitālu pakalpojumu sniegšanu. BVKB veica izpēti, kas palīdzēs nodrošināt, lai caur BIS būvkomersantu reģistram noformēto ikgadējās informācijas iesniegumu īpatsvars palielinātos no 55% uz 85%, tādējādi gan samazinot papīra formas iesniegumu skaitu, gan paātrinot pakalpojuma saņemšanas laiku.

BVKB īstenotās izpētes laikā aptaujāts tika 501 būvkomersants, kurš kaut reizi ir sniedzis informāciju būvkomersantu reģistram. Informācijas iesniegšanu paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” - tie ikvienam būvkomersantam  uzliek par pienākumu  reizi gadā - līdz 31. augustam iesniegt iepriekšējā gada darbības rādītājus. Kopumā Latvijā reģistrēti vairāk nekā 5000 aktīvu būvkomersantu.

Būvkomersantu viedokļa noskaidrošanai par pakalpojumu tika sagatavota anketa ar 11 jautājumiem. Tā bija pieejama portāla Google vietnē, un respondenti tika lūgti to aizpildīt tiešsaistē. Jautājumi bija par iemesliem reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā, vietām, kur visbiežāk tiek meklēts un atrasts minētais iesniegums, tā iesniegšanai izmantotajiem kanāliem un citiem ar konkrētā pienākuma pildīšanu saistītiem aspektiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320 / 28319189