Kontakti

 

Tālrunis: (+371) 67013302

 • Tālrunis enerģētikas politikas administrēšanas jautājumiem: 67013364
 • Publisko ēku kontroles jautājumos sazināties ar Māri Demmi, tālrunis: 67013322
 • Sertifikācijas jautājumos sazināties ar Maiju Kavosu, tālrunis: 67013346
 • BIS reģistru jautājumos sazināties ar Ivetu Putni, tālrunis: 67013368,  e-pasts: iveta.putne@bvkb.gov.lv​
 • BIS lietotāju atbalsta tālrunis: 62004010
 • Sadarbības projektu jautājumos sazināties ar Jūliju Eizenbergu, tālrunis 67013327, e-pasts: julija.eizenberga@bvkb.gov.lv  
 • Medijiem sazināties ar Elīnu Balgalvi, tālrunis: 67013320, e-pasts: elina.balgalve@bvkb.gov.lv 
 • Datu aizsardzības speciālista kontakttālrunis: 67013365, e-pasts: das@bvkb.gov.lv 
 
Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē neietilpst:
 • pašvaldību un būvvalžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības izvērtēšana;
 • dzīvojamo/daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku rīcības vai bezdarbības izvērtēšana;
 • normatīvo tiesību aktu oficiāla skaidrojuma sniegšana (vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas vietnē).
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv 

Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu.
Šeit ir prasības elektronisko dokumentu iesniegšanai.

 

Darba laiks

Pirmdien - ceturtdien no 08:15 - 17:00
Piektdien no 08:15 - 15:45
Pirmssvētku dienā no 8:15 - 15:00

 

Pieņemšanas laiki

Pirmdien - ceturtdien no 08:15 - 17:00
Piektdien no 08:15 - 15:00
Pirmssvētku dienā no 8:15 - 14:00

Būvniecības valsts kontroles biroja direktore vai pilnvarota amatpersona pēc iepriekšēja pieraksta pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 1400 līdz 1700
Tālruņi: 67013350, 67013302

 

Adrese

Būvniecības valsts kontroles birojs (atrašanās vieta kartē)
Rīgā, K. Valdemāra ielā 157, LV - 1013

 

Rekvizīti

Būvniecības valsts kontroles birojs
K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013
Reģ.Nr. 90010386959
Valsts kase
TRELLV22
LV82TREL212068600100B