Informācija būvniecības industrijai

BVKB nodrošina:

  • būvprojektu un būvdarbu ekspertīžu organizēšanu;
  • būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību BVKB deliģētajās specialitātēs;
  • būvspeciālistu darbības kontroli un informēšanu par profesionālās darbības pārkāpumiem.