Vakances

Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi vadītājs ar pieredzi iepirkumu procesa nodrošināšanā, personāla vadībā un iestādes dokumentu pārvaldībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbu, tajā skaitā izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodaļā;
 • nodrošināt  Biroja iepirkumu procesu - iepirkumu plānošanu, organizēšanu, līgumu slēgšanu ar piegādātājiem, kā arī nepieciešamo atskaišu un pārskatu iesniegšanu vadībai un kompetentām iestādēm;
 • nodrošināt Birojā personāla vadības, attīstības un apmācības procesus, un organizēt darba vides un ugunsdrošības iekšējo uzraudzību;
 • nodrošināt un organizēt Biroja dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;
 • plānot un nodrošināt Biroja saimniecisko un materiāltehnisko bāzi.

 Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā un vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • teicamas zināšanas par publisko iepirkumu, dokumentu pārvaldību  un personāla vadību;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • prasme izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes un atbilstoši plānot, efektīvi organizēt un vadīt darbu;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1442 EUR līdz 1647 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam - iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Administratīvās nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 7.maijam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.

 

Kontroles departamenta Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas būvinspektors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • nodrošināt ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontroli, sagatavojot atzinumus un administratīvos aktus, kā arī sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai;
 • izskatīt sūdzības un iesniegumus par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai veselībai, īpašumam vai videi;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas būvju īpašniekiem, savas kompetences ietvaros.

 Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts;
 • patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par 2 (diviem) gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 • pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas valsts valodas prasmes;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1442 EUR līdz 1647 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Kontroles departamenta Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas būvinspektora/-es amata konkursam” līdz 2019.gada 23.aprīlim.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 29.aprīlim. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.