Vakances

Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi vadītājs ar pieredzi iepirkumu procesa nodrošināšanā, personāla vadībā un iestādes dokumentu pārvaldībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbu, tajā skaitā izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodaļā;
 • nodrošināt  Biroja iepirkumu procesu - iepirkumu plānošanu, organizēšanu, līgumu slēgšanu ar piegādātājiem, kā arī nepieciešamo atskaišu un pārskatu iesniegšanu vadībai un kompetentām iestādēm;
 • nodrošināt Birojā personāla vadības, attīstības un apmācības procesus, un organizēt darba vides un ugunsdrošības iekšējo uzraudzību;
 • nodrošināt un organizēt Biroja dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;
 • plānot un nodrošināt Biroja saimniecisko un materiāltehnisko bāzi.

 Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā un vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • teicamas zināšanas par publisko iepirkumu, dokumentu pārvaldību  un personāla vadību;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • prasme izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes un atbilstoši plānot, efektīvi organizēt un vadīt darbu;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1442 EUR līdz 1647 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Administratīvās nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2019.gada 20.augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 26.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Kontroles departamenta direktora vietnieks/-ce (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi gatavs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • apkopot departamenta darba izpildes rezultātus, analizēt tos un sagatavot pārskatus par departamenta funkciju izpildi, kā arī  sniegt priekšlikumus departamenta darbības un tā rezultatīvo rādītāju uzlabošanai;
 • līdzdarboties departamenta darba plānošanā un stratēģiskajā vadībā, kā arī normatīvo aktu izstrādē;
 • izstrādāt un ieviest departamenta kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmu;
 • organizēt un koordinēt būvvaldes funkcijas veikšanu Birojā;
 • līdzdarboties būvniecības procesa digitalizēšanā, sniedzot profesionālo atbalstu un priekšlikumus sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai;
 • pārstāvēt departamentu valsts un pašvaldību institūcijās, darba grupās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi;
 • trīs gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā un vismaz divu gadu pieredze vadošā amatā;
 • labas zināšanas par būvniecības nozares normatīvajiem aktiem, standartiem un būvniecības procesu;
 • prasme vadīt kolektīvu, koordinēt tā darbu atbildīgu uzdevumu risināšanā;
 • prasme analizēt problēmas, prognozēt un iniciēt alternatīvos risinājumus;
 • teicamas valsts valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • atbilstība prasībām darbam ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1253 EUR līdz 1647 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Kontroles departamenta direktora vietnieka/-ces amata konkursam” līdz 2019.gada 20.augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 26.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Kontroles departamenta Inženiertehniskās nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja Tava inženiertehniskā pieredze būvju ekspluatācijas uzraudzības un būvdarbu kontroles ietvaros palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbu, tajā skaitā: nodrošināt nodaļas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un nodaļas metodisko vadību, izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodaļā, sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un piedalīties to izstrādē nodaļas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt inženiertehnisko atbalstu būvdarbu kontroles un būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, tai skaitā veikt būvkonstrukciju nestspējas aprēķinus;
 • nodrošināt būvvaldes funkcijas izpildi, tajā skaitā, veicot iesniegtās būvniecības ieceres dokumentācijas izvērtēšanu no inženiertehniskā viedokļa, nodrošinot iesniegtās būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšanu no arhitektoniskā aspekta;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē, nodrošināt departamenta tiesību un interešu pārstāvēšanu valsts un pašvaldību institūcijās un  attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām savas kompetences jautājumos, kā arī veikt citus pienākumus pēc vadības norādījumiem.

Ja Tev ir:

 • divu gadu praktiskā pieredze būvkonstrukciju nestspējas aprēķinos;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē;
 • divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā un vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • labas zināšanas par būvniecības nozares normatīvajiem aktiem, standartiem un būvniecības procesu;
 • prasme analizēt problēmas, prognozēt un iniciēt alternatīvos risinājumus;
 • teicamas valsts valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā;
 • atbilstība prasībām darbam ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1458 EUR līdz 1917 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Kontroles departamenta Inženiertehniskās nodaļas vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2019.gada 20.augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 26.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Kontroles departamenta Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas būvinspektors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • nodrošināt ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontroli, sagatavojot atzinumus un administratīvos aktus, kā arī sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai;
 • izskatīt sūdzības un iesniegumus par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai veselībai, īpašumam vai videi;
 • sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas būvju īpašniekiem, savas kompetences ietvaros.

 Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts;
 • patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par 2 (diviem) gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 • pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas valsts valodas prasmes;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 1442 EUR līdz 1647 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Kontroles departamenta Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas būvinspektora/-es amata konkursam” līdz 2019.gada 20.augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 26.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas pakalpojumu vadītājs/-a (1 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi pakalpojumu administrēšanā, uzturēšanā, pilnveidošanā un attīstībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja Tevi nebaida šādi amata pienākumi:

 • Sniegt Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) lietotājiem nepieciešamo atbalstu, apzināt un apkopot BIS lietotāju vajadzības;
 • Sagatavot BIS pilnveidošanas un uzturēšanas darbu plānu, regulāri to aktualizēt un kontrolēt to izpildi;
 • Izstrādāt apmācības plānu, organizēt BIS lietotāju apmācības  un veikt to informēšanu par aktualitātēm;
 • Koordinēt Biroja kompetencē esošo pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas, pilnveides un attīstības procesus, nodrošinot to atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties pakalpojumu īstenošanas gaitā;
 • Koordinēt pakalpojumu īstenošanā iesaistīto personu un institūciju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību.

Ja Tev ir:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās, vadībzinībās vai līdzvērtīgi;
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze projektu vai pakalpojumu vadībā, kas saistīti ar  informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas procesu;
 • labas zināšanas par IT infrastruktūras uzturēšanu un informācijas sistēmu administrēšanu, konceptuālās un analītiskās spējas dažādu ar informācijas tehnoloģiju procesiem saistītu jautājumu risināšanā;
 • informācijas tehnoloģijas terminoloģijas, ar nozari saistītos normatīvo aktu un standartu, kā arī profesionālās terminoloģijas pārzināšana svešvalodās;
 • speciālās programmatūras pārzināšana, kas nepieciešama pienākumu izpildes procesā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
 • prasme organizēt un vadīt sanāksmes;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (sākot no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Aicinām Tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi “Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas pakalpojumu vadītāja/-as amata konkursam” līdz 2019.gada 20.augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2019.gada 26.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:
- Tavi pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
- iepriekš minētais personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.