Publisku ēku ekspluatācijas kontrole

Ko pārbauda BVKB būvinspektori?

Jūsu, Latvijas iedzīvotāju un viesu drošībai BVKB nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.

Ekspluatācijas kontrolē fiksētais tiek norādīts atzinumā, kurā tiek sniegts būvinspektora vērtējums par ēkas būtiskajām prasībām:

  • ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte;

  • lietošanas drošība un vides pieejamība;

  • patvaļīga būvniecība.

Papildus mehāniskās stiprības, stabilitātes un lietošanas drošības ietvaros tiek vērtēta arī ugunsdrošība, higiēna, veselība un vides aizsardzības prasības.

Pārbaudes laikā būvinspektors izskata būvniecības un ekspluatācijas dokumentāciju, tajā skaitā ēkai veikto tehnisko apsekošanu. 

Atzinums par publiskas ēkas ekspluatācijas drošumu un konstatēto patvaļīgo būvniecību tiek sagatavots, pamatojoties uz būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībam, pēc šāda parauga: atzinuma paraugs.