Pasākumi

Katru gadu Būvniecības valsts kontroles birojs organizē šādus sabiedrības informēšanas pasākumus:

Informatīvie semināri

BVKB 2016.gadā ir rīkojis 16 informatīvos seminārus pašvaldībām, pašvaldību būvvaldēm, būvkomersantiem un būvspeciālistiem, kā arī citiem būvniecības procesa dalībniekiem. Semināri notikuši par dažādām BVKB kompetencē esošām tēmām: būvdarbu kontroli, ekspluatācijas kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanu un būvekspertu sertificēšanu un būvekspertīžu organizēšanu. Semināru izdales materiāli pieejami BVKB mājas lapā šeit.

Būvniecības nedēļa

Katru gadu BVKB sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām būvniecības nozares organizācijām rīko “Būvniecības nedēļu”, kas ir viens no nozares gada nozīmīgākajiem notikumiem. Būvniecības nedēļa ir lielākā gadskārtējā publiskā diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem un normatīvā regulējuma aktualitātēm nozarē.  Katrai no aktuālajām tēmām tiek veltīta atsevišķa diena. 

Būvniecības kvalitātes konference

2016. gada 25. novembrī, jau otro gadu pēc kārtas, BVKB un Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi organizēja bezmaksas starptautisku konferenci par nacionālās politikas lomu būvniecības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā un Eiropā, kas tika translēta tiešraidē latviešu un angļu valodās. Šī bija trešā šāda līmeņa konference Latvijā, tādējādi atgādinot par to, cik svarīga ir būvniecības kvalitāte sabiedrībai un nozares pārstāvjiem. Nākamā būvniecības kvalitātes konference norisināsies š.g. oktobrī.