Pasākumi

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētie sabiedrības informēšanas pasākumi:

Informatīvie semināri

BVKB katru gadu rīko informatīvos seminārus pašvaldībām, pašvaldību būvvaldēm, būvkomersantiem un būvspeciālistiem, kā arī citiem būvniecības procesa dalībniekiem par dažādām BVKB kompetencē esošām būvniecības industrijai aktuālajām tēmām: būvdarbu kontroli, ekspluatācijas kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanu, būvekspertu sertificēšanu un būvekspertīžu organizēšanu. Par nākamajiem plānotajiem pasākumiem un reģistrēšanos dalībai pasākumos lūdzam sekot informācijai BVKB mājas lapā. Iepriekšējo semināru izdales materiāli pieejami BVKB mājas lapā šeit.

Ikgadējie pasākumi

Katru gadu BVKB sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām partnerinstitūcijām rīko vairāku dienu pasākumus, katrā no dienām diskusijai virzot kādu no būvniecības industrijai aktuālajiem jautājumiem. Šīs ir plašas diskusijas ar publiskā un privātā sektora, kā arī akadēmiskās vides pārstāvju dalību. Pasākuma dalībnieku uzmanības centrā ir būvniecības industrijas attīstības tendences pasaulē, izaugsmes potenciāla apzināšana un tā kvalitatīvs vērtējums, vietējās industrijas inovatīvā izaugsme un modernizācija konkurētspējas stiprināšanai. 

Būvniecības kvalitātes konference

vairākus gadus BVKB un Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi organizēja tikšanās ar būvniecības industrijas pārstāvjiem un plašāku sabiedrību par nacionālās politikas lomu būvniecības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā. Ņemot vērā tēmas nozīmīgumu un aktualitāti, BVKB arī turpmāk atbalstīs pasākumu rīkošanu, kuru dienas kārtībā galvenā vieta tiek atvēlēta praktiskām sarunām par kvalitāti būvniecībā, tās nozīmi sabiedrības drošas un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai.