Konsultē vispirms

Viena no tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. 2017. gada 21. februārī Ministru kabinetā apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna sadaļas “Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi” ietvaros ir iekļauts uzdevums uzņēmumus uzraugošo institūciju darbībā ieviest “konsultē vispirms” principu. 

"Konsultē vispirms" principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu likšanu.

Šīs iniciatīvas ietvaros no šī gada jūnija un turpmāk vismaz reizi mēnesi BVKB norisināsies regulāras informatīvās sanāksmes, uz kurām tiek aicināti visi būvniecības procesa dalībnieki no tiem objektiem, kuros BVKB būvdarbu kontrole tikai sāksies. Sanāksmju laikā BVKB būvinspektori un inspektori, kuri norīkoti veikt konkrēto būvobjektu kontroli, skaidro un stāsta par BVKB kontroles procesu, nepieciešamajiem dokumentiem un prasībām objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Tāpat tiek atbildēts uz jautājumiem un diskutēts, veicinot vienotu izpratni būvdarbu kvalitātes celšanai. 

Plašāka informācija par izstrādāto iniciatīvu ŠEIT.