Ceturkšņa tikšanās 2019

BVKB 2019. gadā plāno četras ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm, kurās kopīgi plānojam izrunāt būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegt metodisko atbalstu būvvaldēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē piesaistām dažādus BVKB sadarbības partnerus, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un sniegtu informāciju saskaņā ar būvvalžu uzdotajiem jautājumiem.