BVKB sertificēti būveksperti

BVKB sertificēto būvju un būvprojektu ekspertu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvspeciālistu reģistrā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates