Būvniecības informācijas sistēma

Būvniecības informācijas sistēma (www.bis.gov.lv) ir portāls, kurā tiek nodrošināta sākotnējā informācija būvniecības uzsākšanai, būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un pieprasījumu noformēšana elektroniski. Pašlaik BIS portālā ir pieejami 6 reģistri:

  • būvkomersantu reģistrs;
  • būvspeciālistu reģistrs;
  • būvinspektoru reģistrs;
  • neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā;
  • ēku energosertifikātu reģistrs;
  • dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

BIS portāls sastāv no divām daļām – publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļauto informāciju un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt elektroniski pieprasījumus un iesniegumus.

Šobrīd Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros uzsākts darbs, lai izveidotu BIS par lietotājiem draudzīgu informācijas sistēmu, nodrošināt pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi uz būvi attiecināmie dati būtu vienuviet – «digitālais būves dokumentu plaukts».