Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāte, kas nodrošinās tehniskās apsekošanas atzinuma  sagatavošanu un reģistrēšanu BIS, ir izstrādāta un ar šī gada 1.septembri būvspeciālistiem pieejama BIS testa vidē, tādējādi visām iesaistītajām pusēm iespējams to notestēt.

Piektdien, 6. septembrī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizēja semināru “Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība”. Arī šogad vērojama 2018. gada tendence, kad aptuveni līdz 5 % publiskas ēkas vai to daļas atrodas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Tāpēc BVKB semināra ietvaros aicināja ēku īpašniekus savlaicīgi rast laiku un līdzekļus ēku uzturēšanai, kā arī periodiskai tehniskajai apsekošanai.

Atbilstoši Būvniecības likumam, ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process būs uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Lai iepazīstinātu nozari ar jauno BIS funkcionalitāti un sagatavotu gaidāmajām pārmaiņām, Būvniecības valsts kontroles birojs šā gada rudenī uzsāks apmācību kursu būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem.

Šā gada septembrī uzsākts otrais novērtējuma periods par Ekonomikas ministrijas rosinātā principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības iestāžu darbā. Kopumā iniciatīvā iesaistījušās 22 uzraugošās valsts iestādes, tai skaitā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). 

Piektdien, 2019.gada 20. septembrī no plkst.10.00-13.00  Būvniecības valsts kontroles biroja 1. stāva zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā, notiks profesionālās pilnveides seminārs sertificētajiem būvekspertiem “Aktualitātes būvekspertīzes jomā: ārvalstnieki, Būvniecības informācijas sistēma un ekspertīzes gaitas dokumentēšana”.

Semināra tēmas: