Jaunumi

 

Nolūkā ierobežot gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētās, vienlaikus sekmējot atjaunojamo energoresursu patēriņu, Ministru kabineta 10. decembra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, pastiprinot degvielas kvalitātes kontroles, vienādojot minimālās biodegvielas piejaukuma prasības visās Baltijas valstīs, kā arī ieviešot jaunas degvielas uzpildes iekārtu un to pistoļu marķēšanas prasības.

No 2020. gada 1. janvāra enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas tiek nodotas Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB), ieviešot efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli. Enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas nododot BVKB, jau veikti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, Energoefektivitātes likumā, likumā “Par zemes dzīlēm”.

Piektdien, 6. decembrī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) norisinājās IV ceturkšņa būvvalžu sanāksme. Sanāksmes laikā Kontroles departaments atskatījās uz 2019. gadā paveikto, kā arī BVKB pieaicinātie eksperti no Valsts vides dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts darba inspekcijas un Veselības inspekcijas pavēstīja par aktualitātēm, kas attiecināmas uz būvniecības nozari.

Saistībā ar tehniskiem darbiem Valsts zemes dienesta (VZD) informācijas sistēmās no 10.12.2019. plkst. 12:00 līdz 11.12.2019. plkst. 08:00 nebūs pieejama datu apmaiņa ar visām VZD pārziņā esošām informācijas sistēmām, kā rezultātā būs ierobežota BIS funkcionalitātes darbība, kura prasa datu ielasīšanu no VZD informācijas sistēmām (Kadastrs, ATIS, Digitālo dokumentu krātuve).

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) projekts "Būvniecības procesu un IS attīstība" saņēmis Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) gada balvas "Platīna Pele 2019" atzinības rakstu par izcilu sniegumu kategorijā "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums".