Jaunumi

 

Šā gada pirmajos sešos mēnešos Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kāpinājis apjomus visās darbības jomās – audzis gan kontrolēto objektu, gan Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju skaits, kā arī pārsniegti plānotie rezultāti būvekspertu kompetences novērtēšanā.

Izskatot Informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām”, Ministru kabinets šā gada 16.jūlija sēdē lēma atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu no 2021.gada elektroenerģijas valsts atbalsta izmaksu segšanu nodrošināt tikai no valsts budžeta, līdz ar to iedzīvotājiem un pārējiem elektroenerģijas lietotājiem šīs izmaksas vairs rēķinos nebūs.

No visiem aktīvajiem būvkomersantiem, kas šogad jau noformējuši ikgadējo iesniegumu būvkomersantu reģistram, 53% tam izmantojuši Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Šo kanālu vairāk izmantojuši mazie uzņēmumi - 56% gadījumu, mazāk aktīvi BIS e-pakalpojuma izmantotāji ir vidējie uzņēmumi - 54%, kamēr lielie uzņēmumi iesniegumu BIS noformējuši 47% gadījumu.

Otrdien, 9. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu  procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā. Tā rezultātā BIS kļūs par vienotu platformu jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai -  no būvniecības ieceres līdz ekspluatācijas beigām.

Ir noslēgušās Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētās klātienes apmācības par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) būvvaldēm, institūcijām, kas pilda būvvaldes funkcijas un būvniecības procesu kontrolējošajām institūcijām. Apmācībām tika veidota 21 grupa, un kopumā tajās piedalījās 280 pārstāvji no 94 iestādēm.