Jaunumi

 

Trešdien, 24. aprīlī, notika pretkrāpšanas kustības #Atkrāpies!, kurai pievienojies arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), trešās sezonas atklāšana. Sociāli informatīvās kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par krāpšanu, ēnu ekonomiku un citām negodprātīgām darbībām, kā arī par negatīvajām sekām, kādas tās atstāj uz katru indivīdu un valsts kopējo labklājības līmeni.

Kamēr nav veikta tilta Augusta Deglava ielā, Rīgā, tehniskā stāvokļa ekspertīze, tā ekspluatācija ir jāpārtrauc. Tomēr šāda lēmuma pieņemšana ir Rīgas pašvaldības kompetencē.

Tilta būvniecības darbi tika apturēti pēc tam, kad Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), veicot būvdarbu kontroli, konstatēja pārvada nesošo konstrukciju bojājumus. Tā kā bojājumu novēršana pilnā apjomā izstrādātā būvprojekta ietvaros nav paredzēta un BVKB neguva pierādījumus konstrukcijas drošumam, tas pieņēma lēmumu apturēt būvdarbus.

 

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārraudzībā esošās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) testa vidē veikti funkcionalitātes izstrādes darbi, kas saistīti ar būvniecības procesa uzraudzības pilnveidi.

Ņemot vērā, ka pilnveidotajiem darbiem nepieciešami normatīvo aktu grozījumi, izstrādāto funkcionalitāti BIS produkcijas vidē plānots ieviest 2019.gada 1. jūlijā.

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā - Birojs) atgādina, ka līdz šā gada 30.septembrim publisko ēku īpašniekiem jānodrošina savā īpašumā esošo ēku periodiskā tehniskā apsekošana, un aicina to darīt savlaicīgi.

Ministru kabineta noteikumi “Ēku būvnoteikumi” nosaka, ka otrās un trešās grupas publiskajām ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2014.gada 1.oktobrim, periodiskā tehniskā apsekošana jāveic līdz 2019.gada 30.septembrim.