ZIŅA

 

No 2015. gada 2. līdz 5.jūnijam Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Rīgā norisinājās Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa 2015 – pirmais šāda veida notikums Latvijā un Eiropas Savienībā. Dažādu pasākumu ietvaros tika pārrunāti Eiropas Komisijas izstrādātās Stratēģijas būvniecības nozares ilgtspējīgai konkurencei „Būvniecība 2020” īstenošanas aspekti. Būvniecības nedēļas ietvaros gan iedzīvotājiem, gan būvuzņēmējiem, gan valsts pārvaldes darbiniekiem bija iespēja diskutēt par izaicinājumiem būvniecības nozares normatīvā regulējuma sakārtošanā un izpildījuma uzlabošanā. 

 

Kopsavilkums par Būvniecības nedēļas pirmo dienu, 2. jūniju

Pirmā diena, 2. jūnijs, tika veltīta iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju pārstāvji pulcējās Latvijas Attīstības finanšu institūcijas “Altum” telpās Vecrīgā, lai piedalītos ekspertu diskusijā “Energoefektivitāte daudzdzīvokļu mājās - kā ieinteresēt un iesaistīt sabiedrību?”.

Diskusiju atklāja Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Jurijs Spiridonovs un tā  norisinājās profesora Ivara Austera vadībā.

Klātesošie tika iepazīstināti ar Informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” rezultātiem un nākotnes izaicinājumiem. Diskusijas turpinājumā sekoja veiksmes stāsts par sadarbības veidošanas pamatprincipiem ar dzīvokļa īpašnieku.

Pasākuma moderators Ansis Bogustovs galveno uzmanību vērsa uz ilgtermiņa domāšanu Latvijas sabiedrībā attiecībā uz energoefektivitātes jautājumu risināšanu daudzīvokļu mājās, jo ilgtspējīgā būvniecība palīdz nodrošināt iedzīvotāju labklājību nākotnē, samazinot ekspluatācijas izmaksas daudzdzīvokļu mājās un rūpējoties par vides aizsardzību.

Dienu iedzīvotājiem organizēja Būvniecības valsts kontroles birojs un Ekonomikas ministrija informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros.

Prezentācijas:

Video 

Kopsavilkums par Būvniecības nedēļas otro dienu, 3. jūniju

Otrā diena, 3. jūnijs, tika veltīta zinātnei.

Dienas pirmajā pusē Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā izveidotajā Būvkonstrukciju energoefektivitātes, ilgtspējas un termiskā komforta izpētes poligonā Latvijas un ārvalstu būvniecības nozares speciālisti un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji iepazinās ar projekta „Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām" izpildē gūtajām atziņām.

Pasākumu atklāja Standartizācijas biroja vadītājs Ingars Pilmanis, ar pētījumu pamatnostādnēm iepazīstināja Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs, galvenos līdzšinējo pētījumu rezultātus prezentēja Staņislavs Gendelis, un par daudzveidīgajām darbu perspektīvām šajā jomā pastāstīja Mihails Ščepanskis.

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar pieciem testēšanas poligona stendiem un dažādām standartizētām būvju energoefektivitātes un termiskā komforta izpētes metodēm.

Pētījumi parādīja būvkonstrukciju mitruma lielo ietekmi gan uz būvju energoefektivitāti, gan uz dzīves vides kvalitāti, tai skaitā gaisa mitrumu, termisko komfortu un iespējamo pelējuma sēnīšu attīstību. Mērījumi apstiprina, ka būvkonstrukciju termiskās inerces loma galvenokārt izpaužas nekondicionētos apstākļos vasaras sezonā, kad vieglās konstrukcijas pārkarst vairāk. Konstatēts, ka siltumsūkņu faktiskā efektivitāte Latvijas klimatā var būt mazāka nekā standartizēti noteiktās vērtības un ir būtiski atkarīga no sistēmas uzstādījumiem. Pētījumos rasti veiksmīgi risinājumi, kā būvkonstrukcijās efektīvi izmantot arī vietējos materiālus – koku, saplāksni, kokskaidu vati, fibrolītu, mālu u.c.

Dienas turpinājumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicināja vietējos uzņēmējus, būvniecības ekspertus un zinātniekus no Eiropas pētniecības institūcijām un standartizācijas komitejām iesaistīties diskusijā par zinātnes lomu standartizācijā, inovācijām būvniecībā, jauno materiālu pētniecību un testēšanu, Eirokodu 2.paaudzi u.c. aktualitātēm konferencē "Būvniecības standarti". Konferencē tika secināts, ka Latvija ir viena no līderēm Eiropā eirokodeksu ieviešanā. Tas ir veicinājis tehniskās terminoloģijas attīstību un Latvijas būvkompāniju konkurētspēju Eiropas tirgū. Tam jākļūst par paraugu, kā eirokodeksu ieviešana sekmē iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū.

Dienu zinātnei organizēja Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Universitāte, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Eiropas Komisija.

Prezentācijas:

Video 

Kopsavilkums par Būvniecības nedēļas trešo dienu, 4. jūniju

Trešā diena, 4. jūnijs, tika veltīta uzņēmējiem.

Dienas pirmajā pusē uzņēmēji pulcējās viesnīcā Bellevue Park Hotel, Rīgā, lai piedalītos Mazo un vidējo uzņēmumu Standartizācijas forumā “Būvkomersantu ieguvumi no standartizācijas būvniecībā”.

Forumu atklāja Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs.

Gan klātesošos, gan foruma skatītājus interneta tiešraidē Eiropas Komisijas pārstāvis, Hein Bollens informēja par Eiropas standartu un standartizācijas ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.

Pasākuma moderators Haralds Burkovskis aicināja dalīties pieredzē par standartu attīstību un ieviešanu būvniecības nozares organizāciju kolēģus no Beļģijas un Somijas, kā arī no Standartizācijas biroja un Rīgas Tehniskās universitātes.

Jāatzīst, ka šobrīd nav liela interese par Eiropas standartiem no uzņēmēju puses, un būvkomersantu vidū nav vienotas izpratnes par standartizācijas ieguvumiem uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas Būvnieku asociācija to izskaidro, sakot:  “Latvijā tiek izmantoti dažādi standarti un dažādas būvniecības metodes. Pielietojot šādu praksi, ir grūti nomērīt kvalitāti, un tā krītas. Tādēļ ir svarīgi vienoti standarti, vienotas metodes, saprotamas un vienādas prasības visiem būvniecības dalībniekiem”.

Standartizācijas biroja vadītājs aicināja nozares dalībniekus izmantot Eiropas standartus nacionālā līmenī, lai palielinātu konkurētspēju un celtu būvdarbu kvalitāti, kā arī mudināja uzņēmējus būt aktīvākiem un pašiem piedalīties standartu izstrādē, sniedzot viedokli www.viedoklis.lvs.lv

Dienas turpinājumā Latvijas Nacionālajā bibliotēka jeb “Gaismas pils” aicināja uzņēmējus uz Būvniecības nedēļas centrālo notikumu - 4. Eiropas Standartizācijas samitu.

Samitu atklāja Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola, uzsverot standartu brīvprātīgo piemērošanas raksturu un atbilstību tirgus vajadzībām ilgtspējīgu mērķu sasniegšanā.

Samitā piedalījās augstākā līmeņa Eiropas parlamenta, Eiropas Komisijas, Eiropas un Starptautisko standartizācijas organizāciju pārstāvji, kā arī standartizācijas speciālisti un uzņēmēji no Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm.

Samita laikā tika organizētas 5 paralēlās sesijas. Eksperti un uzņēmēji no visām Eiropas valstīm diskutēja par to, kā standartizācija var veicināt pāreju uz „tīrāku un gudrāku” ekonomiku, galveno uzmanību diskusijās pievēršot būvniecības nozarei. Uzņēmējiem dalība šāda augsta mēroga pasākumā deva iespēju praksē pārliecināties par standartizācijas nozīmi konkurētspējas uzlabošanā, uzzināt par iespējām aktīvi iesaistīties standartu izstrādes procesā, tādējādi nodrošinot interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē, kā arī iegūt kontaktus starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Pasākumus organizēja Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Būvnieku asociācija kopā ar Eiropas Būvnieku konfederāciju, kas Eiropā pārstāv mazos un vidējos būvniecības uzņēmumus, un Standartizācijas birojs.

Prezentācijas:

Video 

Kopsavilkums par Būvniecības nedēļas ceturto dienu, 5. jūniju

Ceturtā diena, 5. jūnijs, tika veltīta publiskai pārvaldei.

Dienas pirmajā pusē valsts atbildīgo kontroles iestāžu pārstāvji pulcējās Būvniecības valsts kontroles birojā, lai piedalītos forumā “Nākotnes izaicinājumi būvniecības pārvaldē”, kur diskutēja par problemātikām būvju kontrolē un nākotnes izaicinājumiem būvniecības normatīvajā regulējumā.

Forumu atklāja Ekonomikas ministrijas pārstāvis Eiropas Savienībā Dainis Matulis ar ieskatu stratēģijas “Būvniecība 2020” uzdevumos. Foruma turpinājumā ar ziņojumiem uzstājās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, Valsts vides dienests un Valsts darba inspekcija, kā arī Būvniecības valsts kontroles birojs.

Ziņojumu par būvniecības uzņēmējdarbības vides makroekonomiskajiem rādītājiem sniedza SEB Bankas un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes pārstāvji.

Būvniecības nedēļa noslēdzās ar Latvijas un Eiropas Savienības amatpersonu būvniecības jomā apaļā galda diskusiju par Būvniecības nedēļas ietvaros pārrunātajiem jautājumiem un tālākajām darbībām.

Noslēdzot Būvniecības nedēļu, svarīgākie secinājumi no diskusijām:

1) mūsdienu būvei jābūt ne tikai mehāniski drošai, bet arī jānodrošina citas ar cilvēku veselību un drošību saistītas prasības, kā arī vides, klimata un energoresursu taupības nosacījumus. Būvei jāatbilst visām septiņām Eiropas Savienības normatīvā regulējumā noteiktajām būvju drošības pamatprasībām un ir nepieciešama visu ieinteresēto pušu savstarpēja sadarbība šo prasību izpildē;

2) valsts institūciju regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa par pamatprasību īstenošanu būvniecības nozarē ir svarīga. Atbalstāma ir Būvniecības valsts kontroles biroja iniciatīva koordinēt šīs sadarbības īstenošanu, izveidojot nepieciešamo informācijas apmaiņas platformu un regulāras tikšanās valsts kontrolējošo institūciju starpā. Arī regulāras būvju kontroles ir atbalstāmas šī mērķa sasniegšanā;

3) būvniecības normatīvā regulējuma uzlabošana un saskaņošana ar Eiropas Savienības normatīvajām prasībām un politikas pamatnostādnēm ir nepieciešama. Nav nepieciešams radīt jaunas normatīvās prasības, bet jānodrošina esošo Eiropas būvniecības standartu prasību īstenošanu Latvijas būvniecībā. Īpaši atbalstāma šajā sakarā ir Latvijas nacionālās standartizācijas institūcijas piedāvātā mandātu sistēma, kas balstīta uz Eiropas Komisijas un Eiropas standartizācijas organizāciju praksi. Normatīvos tiek noteiktas galvenās būtiskās prasības un raksturlielumi, bet šo prasību īstenošana tiek realizēta ar attiecīgo saistošo standartu starpniecību, kurus nodrošina pati būvniecībā iesaistītā industrija.

Video 

Pasākumus organizēja Būvniecības valsts kontroles birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Būvniecības padomi un citām nevalstiskajām organizācijām.

Būvniecības nedēļa pierādīja, ka būvniecības nozarē iesaistītās publiskās pārvaldes iestādes, gan nozares nevalstiskās organizācijas, zinātnieki un būvniecības nozares eksperti spēj mobilizēties, sadarboties un izveidot informācijas apmaiņas platformu valsts institūciju regulārai sadarbībai par pamatprasību īstenošanu būvniecības nozarē “Būvniecība 2020” izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Publiskās pārvaldes dienai veltītās prezentācijas

Pasākumi norisinājās Eiropas Komisijas projekta Nr. SI2.708821 "Ad-hoc Grant to Latvian Presidency of Council for the Conference EU Construction Week – Grant procedure 178/G/SME/15/F/S224" ietvaros.