Tehniskās apsekošanas atzinumi iesniedzami tikai BIS