Saņemti aprēķini tramvaja kustības atjaunošanai pār Brasas tiltu

Rīgas dome Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) ir iesniegusi eksperta atzinumu un projekta autora veiktus aprēķinus par Brasas satiksmes pārvada nestspēju. Abos dokumentos konstatēts, ka tramvaja kustība, ievērojot ierobežojumus, šobrīd ir pieļaujama. Tomēr būvdarbi pilnā apjomā atsākti vēl netiks.

Būvdarbu atsākšana pilnā apjomā būs iespējama tikai pēc tam, kad būvprojekta autors būs izstrādājis risinājumus būvprojektā neparedzētu nesošo konstrukciju bojājumu novēršanai. Jaunos būvprojekta risinājumus pirms iesniegšanas BVKB būs jāvērtē arī tiltu būvekspertīzē sertificētam speciālistam.

Vienlaikus BVKB, izvērtējot pārvada pārbūves būvprojektu, veiktās tehniskās apsekošanas un iesniegtos ekspluatācijas slodžu aprēķinus, secina, ka pārvada ekspluatācija arī pēc pārbūves pabeigšanas būs ierobežota un neatbilstoša slodzēm, kas paredzētas šodienas apstākļiem - transportlīdzekļu intensitātei un masai. Līdz ar to ir rūpīgi jāizvērtē esošā būvprojekta īstenošanas lietderība.

Taču šobrīd tramvaja kustība pār Brasas pārvadu ir atjaunojama. Kā norādīts Rīgas domes iesniegtajā eksperta atzinumā, Brasas pārvadu būvniecības laikā var ekspluatēt ar vienu sabiedriskā transporta joslu un vienu vieglā (līdz 3,5 tonnām) transporta joslu, vienlaicīgi neparedzot gājēju pārvietošanos pār pārvadu. Tas nozīmē, ka ir pieļaujams atjaunot viena vai divu vagonu tramvaja kustību.

Jau informēts, ka BVKB būvinspektors, veicot Brasas satiksmes pārvada apsekošanu, konstatēja būvniecības projektā neminētus nesošo konstrukciju bojājumus. Maija sākumā tika sagatavots atzinums par būves pārbaudi, kas izsniegts būvniecības procesa dalībniekiem. Pēc tam BVKB tikās ar būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, tostarp pasūtītāju – Rīgas domes Satiksmes departamentu (RDSD), projekta autoru un ekspertīzes veicēju, lai saņemtu skaidrojumu par būvprojekta risinājumiem. Tikšanās laikā būvprojekta autora rīcībā nebija detalizētas informācijas, kas ar aprēķiniem pamatotu pārvada pieļaujamo slodzi, turklāt gan projekta autors, gan būveksperts atzina, ka satiksmes pārvads ir ļoti sliktā stāvoklī. Pēc konsultēšanās ar biroju RDSD 17. maijā pieņēma lēmumu apturēt tramvaja satiksmi, līdz tiks iesniegti pieļaujamo slodzi pamatojoši aprēķini.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320 / 28319189