S. Mjakuškina piedalījās CEBC jubilejas sanāksmē Briselē un prezentēja BIS

No 12. līdz 15. oktobrim Briselē norisinājās Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija (Consortium of European Building Control - CEBC) 30. gadadienas sanāksme, kuras tēma bija veltīta cirkulārajai jeb aprites ekonomikai būvniecībā. Tajā Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) pārstāvēja direktore Svetlana Mjakuškina, daloties Latvijas pieredzē būvniecības procesa digitalizācijā.

S. Mjakuškina prezentēja jauno Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietver pilnībā digitālu būvniecības dokumentācijas apriti – no ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Sistēmas lietošana Latvijā kļūs obligāta ar 2020. gada 1. janvāri.

Līdz šim BVKB iesaistījies arī CEBC kopprojekta pētījumā “Būvniecības kontroles kompetences Eiropā” (“Building control competences across Europe”). Sanāksmes laikā notika pētījuma rezultātu apkopošana. Kā noskaidrojās, starp sešpadsmit pētījuma dalībvalstīm Latvijas būvniecības kontroles kompetences novērtēšanas sistēma ir atzīta par vienu no labākajām Eiropā.

Tāpat BVKB direktore aicināja CEBC pārstāvjus nākošo CEBC sanāksmi noturēt Rīgā, 2020. gada maijā.

CEBC ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 35 Eiropas un starptautiskas būvniecības nozari kontrolējošas valsts, privātā un nevalstiskā sektora organizācijas. BVKB ir CEBC biedrs kopš 2014. gada.

Informāciju sagatavoja:
Jūlija Eizenberga, BVKB sadarbības projektu koordinatore
E-pasts: julija.eizenberga@bvkb.gov.lv; tālr.: 67013327