PRESES RELĪZE

Preses relīze

13.10.2015.

 

Būvniecības valsts kontroles birojs: 92% pārbaudīto ēku ir teicamā vai labā stāvoklī

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā – Birojs) no 2015. gada 1. janvārim līdz 1. oktobrim ir pārbaudījis 1252 ēkas, no kurām 79% jeb 987 ir Birojam piekritīgi objekti. Konstatēts, ka no Birojam piekritīgiem objektiem 92% ir teicamā vai labā stāvoklī, savukārt tikai 1% – bīstamā stāvoklī.

 

Trešajā ceturksnī uzsvars likts uz izglītības iestādēm, kas veidoja 70% no pārbaudītajām ēkām. Līdz 2015. gada 1. oktobrim apsekotas 527 izglītības iestādes, no tām 493 ir Birojam piekritīgas (ir publiskas ēkas Būvniecības likuma izpratnē). 55% jeb 272 no pārbaudītajām ēkām atrodas Rīgā, savukārt 45% jeb 221 – Latvijas reģionos.

 

“Pārbaudot izglītības iestādes, esam konstatējuši, ka 93% no tām ir teicamā vai labā stāvoklī, kas vērtējams kā ļoti pozitīvs rezultāts. Tomēr trīs iestādes bijām spiesti daļēji slēgt – Latvijas Biznesa koledžu Rīgā, kurā aizliegts ekspluatēt caurbrauktuvi, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, kurā aizliegts izmantot divas telpas, un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāziju, kurā aizliegta četru kāpņu telpu ekspluatācija,” uzsver Biroja vadītājs Pēteris Druķis.

 

Kopumā vērtējot visu pārbaudīto ēku stāvokli Rīgā (53%) un reģionos (47%), situācija ir samērā līdzīga – 92% ir teicamā vai labā stāvokli, savukārt sliktā vai bīstamā stāvoklī – vien 8%. Salīdzinot īpašumus pēc to īpašniekiem (pašvaldība, privātais, valsts), visatbildīgāk par savu īpašumu rūpējas pašvaldības. Analizējot pēc galvenajiem riska faktoriem ēkām, secināts, ka joprojām procentuāli lielākais attiecināms uz mehānisko stiprību (73%), nākamie divi ir vides pieejamība (28%) un ugunsdrošība (16%).

 

“Pozitīva tendence vērojama ēkas īpašnieku attieksmē, kas rezultējas tūlītējā darbībā, pēc pārbaudēm nekavējoties veicot ēkas drošības uzlabošanu. Vairāk nekā trešdaļa īpašnieku jeb 36% operatīvi novērsa konstatētos pārkāpumus līdz lēmuma pieņemšanas brīdim; tikai divos (3%) gadījumos tas nebija iespējams, konkrēto ēku/ēkas daļu nācās slēgt,” situāciju komentē P.Druķis.

 

Līdz gada beigām plānots apsekot vēl vismaz tikpat daudz objektu, cik 3. ceturksnī, īpašu uzmanību pievēršot birojiem un viesnīcām, tādējādi līdz gada beigām pārbaudot ap 2000 publisko ēku. Lai realizētu Birojam uzticētos pienākumus, pašlaik tajā strādā 59 darbinieki, no tiem puse jeb 30 ir būvspeciālisti un eksperti ar nopietnu darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs.

 

Jau ziņots – lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja iepazīties ar Latvijā ekspluatēto publisko ēku stāvokli, Birojs izveidojis pārbaudīto objektu digitālo karti, kas apskatāma interneta mājaslapā www.bvkb.gov.lv

 

 

Papildu informācija:

Evija Ansonska,

Sabiedrisko attiecību konsultante

Mob. tālr.: 26011887

e-pasts: evija.ansonska@porternovelli.lv

www.bvkb.gov.lv