Līdz 1. novembrim jāiesniedz ikgadējais enerģijas ietaupījuma pārskats

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina lielajiem uzņēmumiem, lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kas ieviesušas energopārvaldības sistēmu - līdz šā gada 1. novembrim BVKB iesneidzams ikgadējais enerģijas ietaupījumu pārskats par 2019. gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Pārskats iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 ( Noteikumi Nr. 668) “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”  2. pielikumam.

Atgādinām, ka pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu vai projekta īstenošanas turpmākos trīs gadus enerģijas ietaupījumu pārskatu atbilstoši Noteikumu Nr. 668 1. pielikumam jāaizpilda iestādēm, kas ir atbildīgas pa finansējuma piešķiršanu – tiešajiem maksājumiem no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumu, kredītu procentu likmju subsīdijām no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu finansējumu.