Būvvaldes sanāksmē dalās pieredzē

Piektdien, 27. septembrī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notika nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums – būvvalžu ceturkšņa sanāksme. Šoreiz tas tika rīkots, būvvaldēm ieņemot ne tikai klausītāja, bet arī runātāja lomu.

Pasākumu atklāja BVKB direktore Svetlana Mjakuškina, uzsverot, ka šobrīd tiek piedzīvots vēsturisks brīdis - būvniecības process ir kļuvis pilnībā digitāls, jo visu dokumentācijas apriti iespējams nodrošināt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Taču kvalitatīva sistēmas izstrāde nebūtu iespējama bez lietotāju iesaistes,  tāpēc viņa būvvalžu pārstāvjiem izteica pateicību par saņemtajiem priekšlikumiem, iebildumiem un arī kritiku, kas motivē meklēt vēl atbilstošākus risinājumus sistēmas pilnveidei.

Lai noskaidrotu, kāds ir būvvalžu skatījums uz BIS lietošanu, BVKB uzrunāja atsevišķas pašvaldības, lūdzot dalīties viņu pieredzē. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore Eva Namsone pastāstīja, ka Dobelē šobrīd vidēji katra trešā būvniecības iecere tiek iesniegta elektroniski – uzreiz sistēmā. Viņa arī nāca klajā ar konkrētiem ieteikumiem sistēmas uzlabošanai. Kā galveno traucēkli veiksmīgai sistēmas lietošanai viņa minēja faktu, ka daļa tehnisko noteikumu izdevēju vēl nav noslēguši līgumu par BIS lietošanu un nav uzsākuši darbu tajā.

Līdzīgs viedoklis bija Jelgavas novada būvvaldes vadītājam Andrim Ziemelim. Arī viņš izteica priekšlikumus sistēmas uzlabošanai, kā arī minēja būtiskākās BIS priekšrocības: “Ļoti nozīmīgs motivators lietot sistēmu ir tas, ka neveidojas arhīvs papīra formātā. Tāpat  ir svarīgi, ka dažāda citos reģistros pieejama informācija –  piemēram, personas kodi un sertifikātu numuri – tiek iegūta no datubāzēm, līdz ar to novēršot kļūdu iespēju.”

Sanāksmē piedalījās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors Tomass Lausmā, kurš informēja par ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Tika sniegts skaidrojums par elektroinstalācijas pārbaudēm, kā arī atgādināts par dūmu detektoru nozīmi.

Tikšanās noslēgumā BVKB Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs pastāstīja par jaunāko izstrādāto BIS funkcionalitāti, kas ļauj digitālā veidā nodrošināt visu būvniecības dokumentācijas apriti – no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā. Tāpat viņš informēja būvvaldes par plānoto vērienīgo apmācību kursu un sniedza atbildes uz būvvaldēm aktuālajiem jautājumiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189