Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki - starp resorā labākajiem

Šā gada 14. novembrī, atzīmējot Latvijas valsts 101. gadadienu, četri Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki saņēma Ekonomikas ministrijas pateicības par izcilu darbu un personīgu ieguldījumu darba pienākumu izpildē.

Lai godinātu labākos, Ekonomikas ministrija rīkoja svinīgu pasākumu, kurā pasniedza atzinības rakstus un pateicības ministrijas, tās kapitālsabiedrību un padotības iestāžu darbiniekiem. Apbalvojumus pasniedza ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieki Raimonds Aleksejenko, Zaiga Liepiņa, Dzintars Kauliņš un Edmunds Valantis.

Pateicību par būvspeciālistu sertificēšanas procesa būtisku pilnveidošanu un uzraudzības stiprināšanu saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja Maija Kavosa.

Pateicību par būtisku ieguldījumu  iekšējo procesu pilnveidošanā saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Kristīne Brenca.

Ekonomikas ministrijas pateicību par būtisku ieguldījumu uzraudzības pilnveidošanā, sniedzot neatsveramu atbalstu tiltu tehniskajā novērtējumā saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta Inženiertehniskās nodaļas vecākais eksperts Pēteris Gode.

Pateicību par būvdarbu uzraudzības un ēku ekspluatācijas pieņemšanas procesa digitalizāciju  saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmas departamenta  Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs.

Lepojamies ar kolēģiem un līdz ar ministriju pateicamies viņiem par izcilu darbu un rezultātiem ikdienas darba pienākumu veikšanā! 

Apbalvošanas pasākuma fotogalerija pieejama šeit.