Būvniecības digitalizāciju pārrunā arī nozares konferencē

Trešdien, 9. oktobrī norisinājās ikgadējā izdevniecības “Dienas bizness” rīkotā nozares konference “Būvniecība 2019”. Viens no diskusiju paneļiem bija veltīts būvniecības procesa digitalizācijai, ko Latvijā būtiski veicinājusi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstība.

“Būvniecības informācijas sistēma ir lielisks digitalizācijas piemērs, tomēr jāapzinās, ka tā nav veidota kā vienvirziena projekts, kurā mēs - pasūtītāji - definējam prasības un gaidām ideālo produktu. Sistēmas izstrādē esam iesaistījuši visas būvniecības puses un aptvēruši iespējami lielāku potenciālo lietotāju loku, bet, lai līdz tam nonāktu, ir nācies būtiski mainīt domāšanu un klasisko izpratni par projektu vadību,” Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pieredzē konferencē dalījās biroja direktores vietnieks, Būvniecības informācijas sistēmas departamenta direktors Uldis Jansons.

Diskusijā par nozares digitalizāciju piedalījās arī VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Kitija Gruškevica, SIA “Arčers” attīstības vadītāja Inga Timma, kā arī Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes loceklis Jānis Kreics. Kā atzina visi diskusijas dalībnieki, būtiskākie  ieguvumi no elektronisko procesu automatizācijas saistāmi ar resursu, galvenokārt laika, ietaupījumu, kā arī kļūdu novēršanu, kādas varētu rasties, turpinot procesus veikt manuāli.

Ieguvumus no nozares digitalizācijas un BIS lomu tās sekmēšanā konferencē uzsvēra arī Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis: “Pirms pāris dienām - 1.oktobrī - Būvniecības valsts kontroles birojs radīja līdz šim nebijušu iespēju - elektroniski īstenot visu būvniecības procesa dokumentācijas apriti. Uzskatu, ka tas ir nozīmīgs solis, kas ļaus ievērojami ātrāk saņemt nepieciešamos saskaņojumus. Ja agrāk visi procesi notika secīgi – viens pēc otra, tad tagad tie var noritēt paralēli. Laika ekonomija rokrokā ar būvniecības kvalitātes celšanu ir arī galvenais mērķis, uz ko ir vērsts šābrīža darbs normatīvo aktu sakārtošanas jomā – šos jautājumus risinās grozījumi nozares galvenajā normatīvajā aktā – Būvniecības likumā.”

Konferencē tika skartas arī tādas nozarei būtiskas tēmas kā Eiropas Savienības fondu finansējuma pieejamība turpmākajos gados, plānošanas pēctecība un atbildības sadalījums būvniecībā. Diskutēts tika par dzelzceļa projekta “Rail Baltica” ietekmi uz būvniecības nozari Latvijā, kā arī par darbaspēka trūkumu un būvlaukumu strādnieku kvalifikāciju.

Izdevniecība “Dienas Bizness” konferences organizē kopš 2000. gada. Tās pulcē Latvijas uzņēmējus, uzņēmumu vadošos darbiniekus, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus speciālistus, veicinot domu apmaiņu un Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstību.
    

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve

Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189