Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir  informējis Rīgas pilsētas būvvaldi par BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas pieņemto lēmumu, ar kuru uz laiku apturēts būvspeciālista Arta Dzirkaļa sertifikāts ēku ekspertīzes jomā. Tas saistīts ar daudzfunkcionālā kompleksa “Z-Towers” ekspertīzi.

Piektdien, 21. februārī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notika jau ceturtais kompetences veicināšanas seminārs būvekspertiem. Tajā  bez BVKB uzstājās lektori no Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Kopš šā gada janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir veicis 12 pārbaudes elektrostacijās, kuru saražotā elektroenerģija tiek iepirkta obligātā iepirkuma (OI) ietvaros. Birojs pieņēmis pirmos lēmumus par tiesību atcelšanu elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros.

Šā gada 21. februārī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizē semināru būvekspertīzes jomā sertificētajiem būvspeciālistiem. Seminārs notiks biroja 1. stāva zālē Rīgā, K. Valdemāra ielā 157.

No 2020. gada februāra Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) ir jāiesniedz dati par trešās grupas būvju būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir vismaz 350 000 EUR. Lai nodrošinātu šo prasību, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir izstrādāta jauna funkcionalitāte, kas ļauj reģistrēt būvlaukumus VEDLUDB. 

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka komersantiem, kas saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir pienākums katru gadu līdz 1.martam iesniegt gada pārskatu par iepriekšējo darbības gadu.

Šā gada 30. janvāra sēdē Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem tiks stiprināta elektroenerģijas ražotāju, kuri saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) veidā, uzraudzība, kā arī novērsta to pārkompensācija. Vienlaikus likums paredz uzlabojumus elektroenerģijas neto sistēmai un ļaus plašākam aizsargāto lietotāju lokam pretendēt ērtākā veidā uz valsts atbalstu.

Ekonomikas ministrija šā gada pavasarī organizēs astoņus tematiskus seminārus četrās Latvijas pilsētās par pamatnosacījumiem ēkas uzturēšanai pēc tās atjaunošanas, padomiem energoefektivitātes tālākai paaugstināšanai un biežāk pieļautajām kļūdām ēku atjaunošanas procesā.  

 

Ministru kabineta sēdē š.g. 28. janvārī apstiprināti grozījumi Būvniecības likumā, kas skaidri noteiks katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, konkretizēs būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) kompetenci, kā arī uzlabos būvniecības procesa regulējumu, tai skaitā novēršot konstatētās neskaidrības Būvniecības likuma piemērošanā.

Būvniecības valsts kontroles biroja YouTube kanālā publicēti jaunākie video ieraksti – pamācības BIS lietošanā tehnisko noteikumu izdevējiem, būvniekiem, projektētajiem un būvniecības procesā iesaistītajiem.