Nepaej garām! Ziņo par bīstamām publiskām ēkām un būvēm!

Ziņas par Jums:


Lūdzu, pastāsti mums par bīstamu publisko ēku vai būvi, ko esi pamanījis: kur tā atrodas, kāda veida ēka vai būve tā ir un īsumā apraksti, kāpēc uzskati, ka tā ir bīstama?


Norādi būves veidu: tirdzniecības, ārstniecības un izklaides ēka, izglītības iestāde, viesnīca, biroja ēka vai cita publiska ēka.

Ziņas par bīstamo ēku vai būvi


Kāpēc uzskati, ka šī publiskā ēka vai būve ir bīstama?