BVKB kontakti

Vadība
Vadība
Direktore
Svetlana Mjakuškina
6701 3350
228. kab.
svetlana.mjakuskina@bvkb.gov.lv
1
Būvniecības kontroles departaments
Būvdarbu kontroles nodaļa
Departamenta direktors
Māris Demme
6701 3322
304 A kab.
maris.demme@bvkb.gov.lv
1
Nodaļas vadītājs
Jānis Palamarčuks
6701 3315
307. kab.
janis.palamarcuks@bvkb.gov.lv
0
Vadītāja vietniece
Margarita Gorškova
6701 3377
320. kab.
Margarita.Gorskova@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Nauris Asarītis
6701 3324
322. kab.
nauris.asaritis@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Voldemārs Ēvele
6701 3363
322. kab.
voldemars.evele@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Māris Bernāns
6701 3334
-
maris.bernans@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Oskars Sūnaitis
6701 3300
322. kab.
oskars.sunaitis@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Inese Linde
6701 3362
322. kab.
Inese.Linde@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Sandris Celmiņš
6701 3349
322. kab.
Sandris.Celmins@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Inesis Grūbe
6701 3329
322. kab.
inesis.grube@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Eduards Ulmanis
2777 4109
322. kab.
Eduards.Ulmanis@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsults
Jānis Locis
6701 3338
320. kab.
Janis.Locis@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Raivis Zonenbergs
6701 3335
322. kab.
Raivis.Zonenbergs@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Matīss Makejevs
6701 3323
322. kab.
matiss.makejevs@bvkb.gov.lv
0
Inspektore
Aleksandra Teirumnīka
6701 3371
321. kab.
Aleksandra.Teirumnika@bvkb.gov.lv
0
Būvju ekspluatācijas kontroles nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Griga
6701 3309
304B. kab.
Kristine.Griga@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Daina Navenicka
6701 3341
321. kab.
Daina.Navenicka@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Inga Janeliukšte
6701 3331
321. kab.
Inga.Janeliukste@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Uldis Krišāns
6701 3326
321. kab.
Uldis.Krisans@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Aija Straupeniece
6701 3347
321
aija.straupeniece@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Ralfs Kārkliņš
6701 3342
321. kab.
Ralfs.Karklins@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Imants Kasparāns
6701 3332
321. kab.
Imants.Kasparans@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Aivars Osmanis
6701 3334
322. kab.
aivars.osmanis@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsulte
Inese Auniņa
6701 3307
320. kab.
Inese.Aunina@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsults
Dita Bārdiņa
6701 3359
320. kab.
Dita.Bardina@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Oskars Caune
6701 3352
319A. kab.
Oskars.Caune@bvkb.gov.lv
0
Ekspertu sektors
Arhitekte
Inese Aizstrauta
6701 3353
306. kab.
Inese.Aizstrauta@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Pēteris Gode
6701 3345
306. kab.
Peteris.Gode@bvkb.gov.lv
0
Informācijas sistēmu departaments
Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļa
Departamenta direktors
Uldis Jansons
6701 3310
317. kab.
Uldis.Jansons@bvkb.gov.lv
1
Nodaļas vadītājs
Iļja Zapoļskihs
6701 3308
328. kab.
Ilja.Zapolskihs@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītājs
Viesturs Duša
6701 3316
315. kab.
Viesturs.Dusa@bvkb.gov.lv
0
E-pakalpojumu vadītājs
Rasa Atauga
6701 3319
315. kab.
Rasa.Atauga@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītājs
Aleksandrs Zommers
6701 3348
315. kab.
Aleksandrs.Zommers@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītāja
Linda Zelenko
6701 3321
315. kab.
Linda.Zelenko@bvkb.gov.lv
0
Sistēmu analītiķe
Sabīne Zemīte
6701 3333
314. kab.
Sabine.Zemite@bvkb.gov.lv
0
ERAF projekta vadītāja
Aija Vule
6701 3311
316. kab.
Aija.Vule@bvkb.gov.lv
0
ERAF projekta koordinatore
Agnese Samiņa
-
316. kab.
agnese.samina@bvkb.gov.lv
0
Sistēmu analītiķis
Andis Krastiņš
6701 3339
314. kab.
Andis.Krastins@bvkb.gov.lv
0
Sistēmu analītiķe
Kristīne Zalāne
6701 3360
314. kab.
Kristine.Zalane@bvkb.gov.lv
0
Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļa
Nodaļas vadītājs
Iveta Putne
6701 3368
323. kab.
Iveta.Putne@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Gunta Ancāne
6701 3305
323. kab.
Gunta.Ancane@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Kristiāna Buša
6701 3328
323. kab.
Gunta.Lazdane@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Jana Gribuste
6701 3369
323. kab.
Jana.Gribuste@bvkb.gov.lv
0
Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Vadītājs
Aivars Bojārs
6701 3375
327. kab.
Aivars.Bojars@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītājs
Gunta Lazdāne
6701 3347
314. kab.
gunta.lazdane@bvkb.gov.lv
0
Energoresursu kontroles departaments
Energoefektivitātes kontroles nodaļa
Vadītāja
Vera Suzdaļenko
6701 3355
214. kab.
vera.suzdalenko@bvkb.gov.lv
0
Eksperte
Nataļja Beļska
6701 3317
213. kab.
natalja.belska@bvkb.gov.lv
0
Departamenta direktore
Aija Timofejeva
215. kab.
6701 3378
Aija.Timofejeva@bvkb.gov.lv
1
Naftas produktu kontroles nodaļa
Vadītāja
Zanda Sproģe
6701 3033
213. kab.
zanda.sproge@bvkb.gov.lv
0
Eksperte
Inga Lāce
6701 3116
213. kab.
Inga.Lace@bvkb.gov.lv
0
Eksperts
Raimonds Vite
6701 3344
213. kab.
Raimonds.Vite@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsulte
Jolanta Vancāne
6701 3361
213. kab.
Jolanta.Vancane@bvkb.gov.lv
0
Eksperte
Ieva Bukovska
6701 3354
213. kab.
Ieva.Bukovska@bvkb.gov.lv
0
Administratīvā nodaļa
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Zeltiņa
6701 3351
97. kab.
Inese.Zeltina@bvkb.gov.lv
0
Iepirkumu un apgādes speciāliste
Ilze Kaulača
6701 3303
97. kab.
Ilze.Kaulaca@bvkb.gov.lv
0
Personāla speciāliste
Salomeja Zitāne
6701 3304
325. kab.
Salomeja.Zitane@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Sandra Ose
6701 3302
97. kab.
Sandra.Ose@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Ilze Galviņa
6701 3313
97. kab.
Ilze.Galvina@bvkb.gov.lv
0
Lietvede-arhivāre
Ginta Voitkeviča-Balule
6701 3318
97. kab.
Ginta.Voitkevica-Balule@bvkb.gov.lv
0
Tehniskais speciālists
Ilmārs Ziediņš
2659 8771
97. kab.
Ilmars.Ziedins@bvkb.gov.lv
0
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Maija Kavosa
6701 3346
206. kab.
maija.kavosa@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Aldis Kuks
6701 3336
206. kab.
aldis.kuks@bvkb.gov.lv
0
Būvprakses sertifikācijas speciāliste
Samanta Lisecka
6701 3354
206. kab.
samanta.lisecka@bvkb.gov.lv
0
Juridiskā nodaļa
Juridiskā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Upmiņa
6701 3370
221. kab.
Kristine.Upmina@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Liene Putnika
6701 3366
205. kab.
Liene.Putnika@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Jolanta Anšmite
6701 3314
205. kab.
Jolanta.Ansmite@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Svetlana Prokopova
6701 3365
205. kab.
Svetlana.Prokopova@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Kristīne Fomina
6701 3343
205. kab.
Kristine.Fomina@bvkb.gov.lv
0
Vecākais juriskonsults
Agris Rozentālbergs
6701 3301
205. kab.
Agris.Rozentalbergs@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Skaidrīte Ciganska
6701 3374
207. kab.
Skaidrite.Ciganska@bvkb.gov.lv
0
Vecākais juriskonsults
Armands Smilga
6701 3373
207. kab.
Armands.Smilga@bvkb.gov.lv
0
Vecākais juriskonsults
Kārlis Mūrnieks
6701 3372
207. kab.
karlis.murnieks@bvkb.gov.lv
0
Obligātā iepirkuma kontroles nodaļa
Obligātā iepirkuma kontroles nodaļa
Vadītājs
Ivars Delveris
6701 3367
217. kab.
ivars.delveris@bvkb.gov.lv
0
Eksperts
Roberts Bērziņš
6701 3065
229. kab.
Roberts.Berzins@bvkb.gov.lv
0
Eksperts
Andžs Melderis
-
-
andzs.melderis@bvkb.gov.lv
0
Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļa
Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Brenca
6701 3340
224. kab.
Kristine.Brenca@bvkb.gov.lv
0
Finanšu analītiķe
Guna Eglāja
6701 3337
223A kab.
Guna.Eglaja@bvkb.gov.lv
0
Iekšējās kontroles speciāliste
Arnita Lūse-Grīnberga
6701 3330
223A kab.
Arnita.Luse-Grinberga@bvkb.gov.lv
0
Datu analītiķis
Vladimirs Manukjans
6701 3312
223A kab.
Vladimirs.Manukjans@bvkb.gov.lv
0
Sabiedrisko attiecību sektors
Sabiedrisko attiecību sektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Balgalve
6701 3320 | 2831 9189
123. kab.
elina.balgalve@bvkb.gov.lv
0
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jūlija Eizenberga
6701 3327 | 2948 2328
123. kab.
julija.eizenberga@bvkb.gov.lv
0