Trešā ceturkšņa tikšanās

2018. gada 11. oktobrī Būvniecības valsts kontroles birojā notika 3. ceturkšņa sanāksme pašvaldību būvvaldēm. Sanāksmes darba kārtībā bija Valsts zemes dienesta informācija par ēkas virszemes stāvu skaita noteikšanu, Ekonomikas ministrijas pārskats par jaunākajiem grozījumiem būvniecības nozares normatīvajos aktos (būvnoteikumos), kā arī Latvijas Pašvaldību mācību centra informācija par izglītības programmu “Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana” un BVKB kolēģu informācija par 2018. gadā paveikto būvdarbu kontroles un publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības jomā, kā arī par Būvniecības informācijas sistēmas BIS ieviešanas gaitu.

Darba kārtība

Prezentācijas

Valsts zemes dienests: Ēkas virszemes stāvu skaits

Latvijas Pašvaldību mācību centrs: izglītības programma "Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana"

Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzība un būvdarbu kontrole

Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanas gaita 2018. gadā un turpmāk