Trešā ceturkšņa tikšanās

Trešā ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm notika 2016.gada 16.septembrī, lai kopīgi izrunātu būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegtu metodisku atbalstu būvvaldēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Sanāksmes pirmajā daļā BVKB sadarbības partneri – Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - sniedza aktuālu informāciju saskaņā ar būvvalžu uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes diskusiju daļā kopā ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem tika apspriesti pašvaldību būvvaldēm aktuāli jautājumi BVKB un būvvalžu sadarbības pilnveidošanai.

Prezentācijas: